ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2018

 เวลาอาหารเช้า

เตรียมจิตใจ

คุณเคยรู้สึกว่าแทบไม่เหลืออะไรแล้วหรือไม่? นั่นคือเวลาที่จะมอบสิ่งที่มีทั้งหมดให้พระคริสต์ ผู้จะทรงนำไปรวมกับความไพบูลย์ของพระองค์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณและเพื่อพระสิริของพระองค์


อ่าน ยอห์น 21
:1-14

พระ​องค์​ตรัสกับ​พวก​เขา​ว่า “จง​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้าน​ขวาเรือ แล้ว​จะ​ได้​ปลา​มา​บ้าง”... พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “เอา​ปลา​ที่​เพิ่ง​จับ​ได้​มา​บ้าง” (ยอห์น 21:6,10)


สำรวจและใคร่ครวญ

สองสามวันที่ผ่านมาสาหัสมาก แต่ดูเหมือนหลายอย่างจะสงบลงและเปโตรผู้หุนหันเช่นเคยกล่าวว่า “ข้าจะไปจับปลา” คือกลับไปยังสิ่งที่คุ้นเคย และคนอื่นก็ตามเขาไป แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้ง พระเยซูทรงมาโดยไม่เปิดเผยพระองค์ คราวนี้เป็นชายแปลกหน้าบนชายฝั่งให้ความช่วยเหลือชาวประมงผู้มีประสบการณ์แต่อารมณ์เสีย ทันใดนั้นอวนก็เต็มและพวกเขาก็รู้จักพระองค์ (ลูกา 5:4-11) ยอห์นคือคนที่ปะติดปะต่อเรื่องราว และเปโตรเป็นคนก้าวออกไปก่อน เช่นเดียวกับที่อุโมงค์ พวกเขาลากอวนขึ้นฝั่งและรับคำเชิญทานอาหารเช้าของชายแปลกหน้าอย่างเหนียมอาย เขามีปลามาเอง แต่ก็ขอให้ไปเอาปลาที่จับมาใหม่ (ซึ่งเขาช่วยให้จับได้!) และเอามารวมกัน

            พระเยซูกลับเข้ามาในชีวิตเราเสมอ บางทีเราอาจเคยปฏิเสธพระองค์ พยายามหาทางไปเองและไม่รอด พระองค์ก็ยังเสด็จมาโดยไม่กล่าวโทษ และเชิญเราให้พบพระองค์ พระองค์ทรงมีทุกสิ่งที่เราต้องการ แต่ก็ยังทรงสั่งให้เรามีส่วนร่วม พระองค์ต้องการพูดกับเราและบทสนทนาจะไม่พูดถึงความล้มเหลวของเรา แต่พูดถึงความรักมั่นคงของพระองค์


ตอบสนอง

“ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงควบคุมดูแลสถานการณ์ของข้าพระองค์และไม่เอามันไป ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ต้อนรับพระองค์และวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์”


 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.