ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 3 เมษายน 2018

 ปิดประตู เปิดใจ

เตรียมจิตใจ

พระคริสต์เสด็จมาปลอบประโลมเมื่อเราสับสน และเรียกเราให้ละสิ่งที่คุ้นเคย วันนี้คุณต้องการข้อไหน?


อ่าน ยอห์น 20
:19-23

พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​อย่าง​ไร เรา​ก็​ใช้​พวก​ท่าน​ไป​อย่าง​นั้น” (ยอห์น 20:21)


สำรวจและใคร่ครวญ

เรายังคงอยู่ในวันอีสเตอร์แรก มีหลายเรื่องเกิดขึ้นและอารมณ์ความรู้สึกปั่นป่วน สาวกทั้งตกใจ กังวล ประหลาดใจและตื่นเต้น เมื่อยามค่ำคืนมาถึงและข่าวลือสะพัดไปทั่วเมือง ความกลัวก็บังเกิด พวกเขาจึงมารวมตัวกันและล็อคประตู!

            จากนั้น พระเยซูเสด็จมาและทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับทุกครั้ง พระองค์มีสิ่งที่ต้องการจะตรัสสามเรื่อง สิ่งแรกคือการปลอบประโลม “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน” ไม่มีการกล่าวโทษที่ปฏิเสธพระองค์ เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ทรงให้เราเป็นสุขด้วยการเปลี่ยนความกลัวเป็นความชื่นชมยินดี แต่ก็มีการท้าทายตามมา นี่คือวิธีการของพระองค์ สันติสุขที่พระองค์นำมาไม่ใช่มีเพื่อเราเท่านั้น แต่เพื่อให้แบ่งปันกับผู้อื่นด้วย “เราใช้พวกท่านไป” เช่นเดียวกับที่พวกเขามีส่วนในความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระบิดา (ข้อ 17) พวกเขาก็ต้องมีส่วนในหน้าที่รับผิดชอบของความสัมพันธ์นั้นด้วย ความท้าทายทั้งตอนนั้นและตอนนี้คือ การไปบอกคนอื่นว่าบาปของพวกเขาได้รับการอภัย แล้วก็เตือนว่าการให้อภัยไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

            คุณรู้สึกอย่างไร? อาจจะหวาดหวั่น แต่เราไม่เคยอยู่ลำพัง พระดำรัสที่สามของพระเยซูคือ “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่พระองค์ทรงตรัสถึงในห้องชั้นบนเมื่อสามวันก่อน ผู้จะทรงมาเพื่อนำทางและเสริมกำลัง


ตอบสนอง

“องค์ผู้ปลอบโยน ขอทรงอยู่ใกล้ ปรากฏในใจ จุดไฟแห่งความชอบธรรม” (บิอันโก ดา ซิเอนา)


 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.