ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2018

พบหน้า

เตรียมจิตใจ

คุณจำครั้งที่พระเยซูทรงเรียกคุณด้วยชื่อได้หรือไม่? คุณรู้สึกอย่างไร?


อ่าน
ยอห์น 20:11-18

มา​รีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา​จึง​ไป​บอก​พวก​สา​วก​ว่า “ข้าพ​เจ้า​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว” และ​นาง​ก็​เล่า​ให้​พวก​เขา​ฟัง​ว่า​พระ​องค์​ตรัส​คำ​เหล่า​นั้น​กับ​นาง (ยอห์น 20:18)


สำรวจและใคร่ครวญ

วันนี้เราเจออารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนมากกว่าเดิม เมื่อวานเราเห็นคนสามคนวิ่งไปวิ่งมาในสวน ตอนนี้มีคนเดียวยืนร้องไห้นิ่งๆ เมื่อเปโตรกับยอห์นกลับไปแล้ว สัญชาตญาณของมารีย์บอกให้เธออยู่ต่อ และเมื่ออยู่ต่อเธอได้พบกับคนสวน น้ำตาและอาจจะพระลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมของพระเยซูทำให้เธอมองไม่เห็นความจริงว่าคนที่เธอพบคือใคร จนกระทั่งพระเยซูเรียกชื่อเธอ เพียงคำเดียวโลกของเธอก็กลับตาลปัตร คนนั้นคือพระเยซู อาจารย์ของเธอ (ข้อ 16)

            พระเยซูทรงก้าวผ่านอารมณ์ปั่นป่วนของเรา โดยเฉพาะยามที่เราโศกเศร้า และทรงเรียกเราด้วยชื่อของเรา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อคุณและพระองค์เสด็จมาเช็ดน้ำตาของคุณ ในสวนนั้น มารีย์ปรารถนาจะเหนี่ยวรั้งพระองค์และหยุดช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีไว้ตรงนี้ แต่พระเยซูทรงปล่อยเธอไปอย่างนุ่มนวลและสั่งให้เธอไปแบ่งปันความชื่นชมยินดีของเธอกับสาวกคนอื่น ไปบอกข่าวอันน่าประหลาดใจว่า บัดนี้ พวกเขาสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้เช่นเดียวกับพระเยซู อีสเตอร์ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า

            ช่างสมกับพระเยซูที่ทรงให้มารีย์ คนที่สังคมดูถูก เป็นพยานคนแรกที่ได้เห็นการคืนพระชนม์และเป็นมิชชันนารีคนแรกของคริสตจักร


ตอบสนอง

วันนี้ มีใครที่คุณรู้จักที่คุณจะไปบอกเขาในแบบของคุณได้ว่า “ข้าพ​เจ้า​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว”


 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.