ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

พระเยซูทรงแยกออกจากกัน

เตรียมจิตใจ
ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก (มัทธิว 6:9,10)

อ่านยอห์น 11:45-57

“พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็ออกคำสั่งว่า หากใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหน ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์” ยอห์น 11:57

สำรวจและใคร่ครวญ

คุณคาดว่าจะพบการตอบสนองอย่างไรจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งมีชายคนหนึ่งถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายต่อหน้าต่อตา เชื่อวางใจในพระเยซูหรือ ใช่แล้ว (ข้อ 45) ต่อต้านหรือ ก็ใช่เช่นกัน (ข้อ 46-48) มันจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง จะเป็นพร้อมกันทั้งสองไม่ได้เพราะพระเยซูทรงแยกมันออกจากกันแล้ว พระองค์ทรงตรัสกับเราว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น “ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเรา และใครไม่รวบรวมไว้กับเรา ก็ทำให้กระจัดกระจาย” (มัทธิว 12:30) แต่ในที่นี้พวกฟาริสีและสมาชิกสภาต่างรู้สึกว่าอำนาจในการปกครองของพวกเขากำลังถูกสั่นคลอนโดยพระเยซู (ข้อ 48) ดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้พระองค์อยู่ต่อไปอีกไม่ได้ (ข้อ 49-53) คนเหล่านี้สายตามืดบอดจนวางแผนที่จะฆ่าผู้ซึ่งนำชีวิตกลับมาสู่ร่างที่ไร้วิญญาณมาแล้ว

เมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐ หรือแม้แต่อธิษฐานเผื่อผู้ที่เจ็บป่วยและเห็นเขาได้รับการรักษาให้หายดี เราไม่ควรแปลกใจเมื่อเห็นคนเหล่านั้นตอบสนองด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซู หรือต่อต้านพระองค์ แม้ในทุกวันนี้พระองค์ก็ยังทรงแยกสองทางนี้ออกจากกันจนบางทีเราเองก็อาจถูกปฏิเสธจากคนอื่นๆ ได้ด้วย (อ่าน ลูกา 10:16) นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้แผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้สิ่งเก่าๆ ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่

ตอบสนอง

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอทรงเพิ่มเติมความเชื่อของข้าพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้ข้าฯ ไปรับใช้ในโลก ขอทรงเสริมกำลังข้าฯ เพื่อข้าฯ จะไม่หวั่นไหวเมื่อถูกคนอื่นปฏิเสธ
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.