ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 30 มกราคม 2018

ความเศร้าโศก>ความเชื่อ>ความหวัง

เตรียมจิตใจ:
 
“หากการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพระเยซูแล้ว การอธิษฐานควรจะสำคัญกับเรามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด” (แอนดริว เมอเรย์)

อ่านยอห์น 11:17-27
 “พระเยซูตรัสกับนางว่า ‘เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป’” ยอห์น 11:25


และใคร่ครวญ

ลาซารัสได้เสียชีวิตได้ 4วัน แล้วเมื่อพระเยซูทรงเสด็จมาถึง (ข้อ 17) ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวยิวในสมัยนั้นอย่างมาก ในความเชื่อตามคำสอนของชาวยิวได้บอกไว้ว่าวิญญาณของผู้วายชนม์นั้นจะวนเวียนอยู่ใกล้ร่างของเขาอยู่ 3วัน หลังจากนั้นก็ไม่มีความหวังใดที่คนผู้นั้นจะเป็นขึ้นมาอีก พระเยซูทรงชะลอการเสด็จกลับไปของพระองค์ (ข้อ 6) และสาเหตุของเรื่องก็กำลังจะถูกทำให้กระจ่างชัดขึ้น

มารธาเป็นแบบอย่างให้เราได้อย่างไรบ้าง จิตใจของเธอพึ่งถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากการสูญเสียน้องชาย เธอออกมาพบพระองค์ด้วยความโศกเศร้าและความเชื่อ (ข้อ 21, 22) แล้วเธอได้รับคำตอบจากพระเยซูอย่างไร “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย” (ข้อ 25) นี้เป็นหนึ่งในเจ็ดครั้งของการประกาศพระองค์เองว่าทรงเป็นผู้ซึ่ง “เราเป็น” ที่พบได้ตลอดพระธรรมยอห์น และการประกาศแต่ละครั้งก็สำแดงให้เราได้รู้ถึงพระลักษณะและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ การได้อ่านพระคำตอนนี้ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ หากเขาไม่เชื่อว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสียก่อน พระองค์ไม่เพียงสอนถึงการเป็นขึ้นจากตาย แต่พระองค์เองต่างหากคือการเป็นขึ้นจากตาย ทุกคนที่วางใจในพระองค์ก็ได้รู้จักถึงการเป็นขึ้นจากตาย และไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไป (อ่าน 1 โครินธ์ 15:55)

ตอบสนอง

ให้เราทำตามตัวอย่างของมารธาที่เราจะเอาความคิดและความรู้สึกต่างๆ ในชีวิตตอนนี้ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆ เข้ามาหาพระเยซู และให้เราตอบสนองต่อพระคำขององค์ด้วยความเชื่อเช่นเดียวกับมารธา
พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.