ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018

เติมเต็มจนไหลล้น


เตรียมจิตใจ:

ดูข้อ 4 อธิษฐานที่คุณจะได้ยินเสียงพระเยซูตรัสกับคุณในวันนี้ เมื่อคุณแสวงหาทางที่จะติดตามพระองค์


อ่าน:
ยอห์น 10:1-10

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” ยอห์น 10:10


สำรวจ
และใคร่ครวญ:

คำตรัสของพระเยซูต่อพวกฟาริสีนั้นมุ่งประเด็นตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุด(ข้อ1) พระองค์ตรัสว่าพวกเขาเป็นโจรและขโมย (ข้อ 1) ที่มาเพียงเพื่อขโมย ฆ่าและทำลาย (ข้อ 10) พระองค์ใช้ภาพของผู้เลี้ยงแกะเพื่อตรัสสอนพวกเขา(ข้อ 2-5) ใช้ภาพจากพันธสัญญาเดิม (ดูเอเสเคียล 34:1-16)

พระองค์แสดงภาพที่ตรงข้ามกับสิ่งนี้ด้วยความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้เลี้ยง อะไรคือคุณลักษณะของผู้เลี้ยงแกะ? สังเกตในข้อ 4 ว่าผู้เลี้ยงไม่ได้บังคับฝูงแกะอยู่ด้านหลัง เขานำพวกมันอยู่ด้านหน้า เรียกชื่อแกะแต่ละตัวเพื่อให้พวกมันเดินตามมาได้อย่างอิสระ

พวกฟาริสีไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูกำลังตรัส (ข้อ 6) ดังนั้นพระองค์จึงตรัสถึงอีกสิ่งที่แตกต่างไปเล็กน้อยในข้อ 7 ถึง10 พระองค์อธิบายพระองค์เองว่าเป็น “ประตูของแกะ”(ข้อ 9) คุณคิดว่าเหตุใดฟาริสีจึงไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสเกี่ยวกับพวกเขาในข้อ 7 ถึง 10? ให้นึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟาริสีในบทที่ 8 และ 9

พระเยซูตรัสว่าฝูงแกะไม่ฟังโจรและขโมย (ข้อ 8) แต่พวกเขามาหาพระเยซูในฐานะประตูแทน (ข้อ 9) พระเยซูสัญญากับแกะไว้ว่าอะไรในข้อ 9 และ10?


ตอบสนอง:

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์สำหรับคุณเป็นอย่างไร? บอกกับพระเยซูในตอนนี้ถึงชีวิตของคุณในด้านใดๆที่คุณเองรู้สึกว่ายังไม่เป็นเช่นนั้น ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสกับคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้

 พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.