ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
พลังประจำวันวันพุธที่ 24 มกราคม 2018

 ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อ’

เตรียมจิตใจ:

ให้พยายามนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณมาเชื่อในพระเยซู สรรเสริญและนมัสการพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์เป็นสำหรับคุณ

อ่าน:ยอห์น 9:35-41

“เขาจึงทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์วางใจ” แล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์” ยอห์น 9:38


สำรวจ
และใคร่ครวญ:

พระเยซูทรงเสาะหาชายที่หายดีและถามคำถามเขา(ข้อ 35) ชายคนนั้นไม่ได้กล่าวถึงการหายโรคโดยตรง ความสนใจอยู่ที่พระเยซูคือผู้ใด(ข้อ37) คำขอของชายคนนั้น (ข้อ36) ไม่ได้เกี่ยวกับว่าบุตรมนุษย์เป็นอย่างไร แต่ว่าจะพบได้ที่ไหน ลองจินตนาการดูว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เขาได้มีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ที่น่าทึ่งที่สุด พ่อแม่ละทิ้งเขา (ข้อ21) เขาถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลา (ข้อ35) นี่หมายความว่าเขาอาจถูกขับไล่ออกจากชุมชนของเขาเอง การอยู่ในบุตรมนุษย์ได้ให้ความหวังใหม่ ความเชื่อใหม่และชุมชนใหม่แก่เขา การตอบสนองของเขาที่มีต่อพระเยซูนั้น (ข้อ 38) ดูเป็นธรรมชาติ

พวกฟาริสีนั้นตรงข้ามกับชายคนนี้ พวกเขาได้ยินพระเยซูตรัสในข้อ 39 ทำให้พวกเขาถามคำถามข้อ 40 คุณคิดว่าพวกเขามีท่าทีอย่างไรในเบื้องหลังคำถามเหล่านี้?

พระเยซูตรัสกับพวกเขาตรงไปตรงมา(ข้อ41) พวกเขาอ้างว่ามีความจริงอยู่ข้างเขา แท้ที่จริง พวกเขามีความจริงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถมองเห็นหรือยอมรับ เมื่อไม่ได้ยอมรับบุตรมนุษย์ก็หมายความว่าพวกเขาตาบอดฝ่ายวิญญาณและยังคงมีความผิดบาป

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จักที่เขากำลังมองเห็นความหวังใหม่และชีวิตใหม่ อธิษฐานที่พวกเขาจะพบสิ่งเหล่านี้ในพระเยซู ให้คุณคิดว่าจะมีส่วนในการช่วยเขาเดินในความเชื่อได้อย่างไรบ้าง

 

 

 พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.