ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018

แสวงหาสันติภาพในยามสงคราม

เตรียมจิตใจ

ปัจจุบัน มีความขัดแย้งทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ปะทุขึ้นทั่วโลกทุกวัน ขอให้อธิษฐานเผื่อความขัดแย้งเรื่องที่อยู่ในใจของคุณวันนี้

 
อ่าน : สดุดี 120

ข้าพเจ้าชอบสันติภาพ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด พวกเขาหนุนสงคราม (สดุดี 120:7)

สำรวจและใคร่ครวญ

มันดูเหมือนจะสิ้นหวังใช่หรือไม่ ที่เราจะอธิษฐานและทำงานต่าง ๆ เพื่อสันติภาพ ในขณะที่รอบ ๆ ตัวเรามีแต่สงคราม ความขัดแย้ง การวางระเบิด และความรุนแรง แม้แต่ในภาพที่เล็กลงมา เราก็อาจจะหมดกำลังใจได้จากการที่ความพยายามของเราในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งที่โรงเรียน ที่ทำงาน  หรือที่บ้าน นั้นไร้ผล  คนอื่นนำเอาคำพูดของเราไปบิดเบือนและพูดถึงเราในทางที่ไม่ดี พวกเขาให้สัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ หรือเลือกจะก่อเรื่องแทนที่จะแสวงหาสันติภาพ แต่ทว่า ถ้อยคำของผู้เขียนสดุดีให้ความมั่นใจแก่เราว่า – เมื่อเราเรียกหาพระเจ้า พระองค์ทรงตอบ  ขอให้ถ้อยคำนี้เป็นกำลังให้แก่คุณในการต่อสู้ต่อไป

พีท ครีก ผู้ก่อตั้งความเคลื่อนไหวทางการอธิษฐาน 24/7 มีวิธีคิดที่ช่วยเราได้มากเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อเขตที่มีสงคราม ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่รุนแรงต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้  อธิษฐานเผื่อเรื่องต่อไปนี้ ผู้คน - คือผู้ที่เศร้าโศก สูญเสีย ไร้ที่อยู่ หรือได้รับบาดเจ็บ ศิษยาภิบาลหรือนักบวช - คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการประกาศมากที่สุดก็ในเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งตัวพวกเขาเองก็ต้องก้าวผ่านประสบการณ์ที่สะเทือนใจนี้ด้วยเช่นกัน นักการเมือง -ผู้ที่อยู่ในประเทศและอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศที่กำลังพยายามจัดระเบียบและให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้สร้างสันติภาพ - องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นการทำแผล การแจกจ่ายอาหารและน้ำ การนำครอบครัวมารวมตัวกันพร้อมหน้า และการสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่

 
ตอบสนอง

ใช้หัวข้อเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการอธิษฐานเผื่อสิ่งที่อยู่ในใจของคุณวันนี้
 

 
พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.