ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018

 

เป็นไท หรือเป็นทาสของความบาป?

เตรียมจิตใจ:
ทูลขอพระเจ้าให้เปิดเผยแก่คุณมากยิ่งขึ้น ถึงอิสรภาพที่มีเมื่อไว้วางใจในพระเยซู

อ่าน: ยอห์น 8::31-41
“เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” ยอห์น 8:36

สำรวจและใคร่ครวญ:
ความขัดแย้งระหว่างพระเยซูและชาวยิวที่ควรจะเชื่อในพระองค์นั้นกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น บททดสอบคือพวกเขาจะยึดมั่นคำสอนของพระองค์
หรือไม่ (ข้อ31) ถ้าพวกเขายึดมั่น สัจจะซึ่งพระเยซูสอนนั้นจะปลดปล่อยพวกเขาเป็นไท (ข้อ32) นี่เป็นตอนที่สิ่งต่างๆผิดไป ชาวยิวเชื่อว่า ในฐานะบุตรหลานของอับราฮัม (ข้อ39) พวกเขาไม่เคยเป็นทาส (ข้อ33) พวกเขาพลาดประเด็นสำคัญเมื่อพระเยซูตรัสว่า อับราฮัมไม่เคยทำในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ (ข้อ39) พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่า การที่พวกเขาล้มเหลวที่จะรักษาคำสอนของพระเยซู ก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าของอับราฮัมในฐานะพระบิดาของพวกเขา (ข้อ41)

พระเยซูตรัสให้ชัดเจนโดยใช้ภาพตรงข้ามของสถานะระหว่างทาสและบุตรชายในครอบครัว (ข้อ35) คุณจะสรุปความแตกต่างของสองฝ่ายนี้อย่างไรบ้าง? ชาวยิวอาจไม่ได้เป็นทาสฝ่ายร่างกายเหมือนที่เคยเป็นในอียิปต์ แต่พวกเขาเป็นทาสความบาป (ข้อ34)

พระเยซูตรัสถึงแนวคิดของความเป็นบิดา พระองค์กำลังบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นในการสถิตของพระบิดา (ข้อ38) แต่พวกเขากำลังประพฤติประหนึ่งว่าพวกเขามีบิดาคนละคน (ข้อ38)

วิธีที่พวกเราจะรู้จักพระบิดาได้คือโดยการไว้วางใจในสัจจะแห่งถ้อยคำของพระบุตร(พระเยซู) ด้วยวิธีนั้นเองที่พระบุตรจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทโดยสิ้นเชิงจากการเป็นทาสของความบาป

 

ตอบสนอง:
มีด้านใดในชีวิตของคุณบ้างที่คุณยังเป็นทาสของความบาปอยู่? สารภาพสิ่งเหล่านี้ต่อพระเจ้าและทูลขอพระเยซูพระบุตรให้ปลดปล่อยคุณเป็นไท

 

 พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.