ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018

  

พลังประจำวันวันอังคารที่ 16 มกราคม 2018
 

สิ่งที่จำเป็น:  พยานที่ประจักษ์ด้วยตาสองคน


เตรียมจิตใจ:
คุณรู้ว่าพระเยซูคือใคร ได้อย่างไร? คนอื่นบอกว่าพระองค์คือใคร? เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ ให้อธิษฐานเพื่อที่คุณจะเข้าใจอัตลักษณ์ของพระเยซูมากขึ้น


อ่าน : ยอห์น 8:12-20
“พวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานโลก เราไม่ได้มาพิพากษาใคร” ยอห์น 8:15

สำรวจและใคร่ครวญ:
พระเยซูเริ่มด้วยคำตรัสที่ชัดเจนถึงสถานะของพระองค์ (ข้อ12 คำตรัสครั้งที่สองที่ว่า 'เราเป็น') เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้น พระองค์อยู่ที่ลานพระวิหารในช่วงเทศกาลอยู่เพิง ในช่วงเทศกาลนี้ พระวิหารจะเต็มไปด้วยแสงไฟจากคบเพลิงขนาดใหญ่มากมายที่ทำให้ทั้งกรุงเยรูซาเล็มส่องแสงสว่างจ้า คำตรัสของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาเดิม ดูใน อพยพ13:21-22, สดุดี27:1 และ สดุดี119:105 เมื่อพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลก  เหมือนพระองค์กำลังกล่าวอ้างว่า พระองค์เท่าเทียมกับพระเจ้า
  นี่ทำให้พวกฟาริสีมีปฏิกิริยาตอบกลับที่ว่า พระองค์เป็นพยานด้วยตัวเองจึงถือว่าคำพยานของพระองค์ไม่จริง
เรามาดูวิธีที่พระเยซูเผชิญหน้าข้อกล่าวหาของพวกเขา(ข้อ
14) ในตอนนี้เราเห็นว่าพระองค์รู้สึกต่อสถานะหรือตัวตนของพระองค์อย่างไรบ้าง? พระเยซูตรัสในข้อ19 ว่าหลักการโต้แย้งของพวกเขาทั้งหมดทำให้พวกเขาล้มเหลวที่จะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้า เพื่อจะเข้าใจว่าพระเยซูคือใครและพระบิดาคือใคร เราจำเป็นต้องรู้จักทั้งสองพระองค์ ถ้าเราไม่รู้จัก เราก็จะตัดสินตามมาตรฐานของมนุษย์เท่านั้น (ข้อ15)

ตอบสนอง:
ขอบพระคุณสำหรับความแตกต่างที่แสงสว่างของพระเยซูมีในชีวิตของคุณ อธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักพระเยซู ที่พวกเขาจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น รับเอาแสงสว่างของพระองค์และเดินในความสว่างนั้น
พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.