ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018

พระเยซูคริสต์ ปัญญาจากพระเจ้า  
 

เตรียมจิตใจ

วันนี้ เรามาวัดระดับความสูงของผลของปัญญา และทำให้เรานึกถึงทันทีถึงบทบาทของพระเยซูคริสต์ในการทรงสร้าง  ให้เรามาสรรเสริญพระเยซูคริสต์  เพราะโดยทางพระองค์ ทุกอย่างได้ถูกสร้างขึ้นและดำรงอยู่โดยพระวจนะอันเปี่ยมด้วยพลังของพระองค์  

 

อ่าน สุภาษิต 8:22–36

คนที่ฟังข้าพเจ้า ก็เป็นสุข คือคนที่เฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของข้าพเจ้าทุกวัน
และคอยอยู่ข้างประตูบ้านของข้าพเจ้า (สุภาษิต 8:34)  
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อเราอ่านบทเพลงสรรเสริญบทบาทของปัญญา ซึ่งเป็นสตรีมือขวาของพระเจ้า (ข้อ 30) ในการทรงสร้าง และในฐานะที่เป็นแหล่งของชีวิตที่ดำเนินอยู่ของเรา (ข้อ 35) คริสเตียนที่อ่านสุภาษิตบทที่ 8 ไม่อาจคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากมองภาพปัญญาสตรีว่าคือพระเยซูคริสต์   ผู้เขียนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เขียนบทบาทของเธอเป็นการเกิดจากการทรงสร้าง และเป็นสื่อกลางการทรงสถิตของพระเจ้า  และเห็นเธอเป็นภาพล่วงหน้าของพระเยซูคริสต์ (ดูโคโลสี 1:15–20) ผู้ซึ่งกลายมาเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา  (1 โครินธ์ 1:30) และซึ่งลูกาบรรยายว่า “ประกอบด้วยสติปัญญา” (ลูกา 2:40) ไม่ไร้เหตุผลที่จะอ่านบทบรรยายเกี่ยวกับบทบบาทของปัญญาในฐานะผู้เปิดเผยพระคริสต์ ผู้ร่วมในการทรงสร้าง และเตรียมการเปิดเผยเต็มตัวในพระคริสต์  ให้อ่านพระธรรมบทนี้อีกครั้งด้วยมุมมองนี้   

 

ไม่มีการเทียบเท่าธรรมดา เพราะพระเยซูคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ (ข้อ 22) แต่เป็น “พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” และทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นผ่านทางพระองค์เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี การจดจ่อแบบเดียวกันในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ปัญญาร้องขอ จงแสวงหาพระคริสต์และคุณจะได้พบชีวิตและพระคุณพระเจ้า หรือความโปรดปรานของพระองค์  (ข้อ 35).  ถ้าพระคริสต์ทรงทำให้ปัญญาสตรีเป็นรูปธรรมขึ้นมา จงฟังพระองค์ให้ดี 

 

ตอบสนอง:

วันนี้ ให้เราเฝ้าระวังและรอคอยพระคริสต์ คุณจะพบชีวิตในพระองค์  พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.