ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

หวังใจในพระเจ้า

เตรียมจิตใจ:

‘การเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง’ (ข้อ 130) ทูลขอพระเจ้าที่จะส่องสว่างเข้ามาในชีวิตของคุณให้มีความเข้าใจในวันนี้ 

 

อ่าน : สดุดี 119:129–152
 

‘ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์’ สดุดี 119:132 

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:
 

การอ่านสดุดีบทนี้ทำให้ฉันต้องถ่อมใจลง การที่ผู้เขียนหนังสือสดุดีเพ่งความสนใจไปที่พระเจ้า การที่เขาอุทิศถวายตัวเพื่อพระเจ้า รวมถึงถ้อยคำที่เขาได้กล่าวออกมานั้น เป็นแบบอย่างที่ดีมาก (ข้อ 131, 136, 139) เขาตื่นอยู่ในเวลากลางคืนภาวนาถึงพระสัญญาของพระเจ้า (ข้อ 148) และตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือของพระเจ้า (ข้อ 147) เขาร้องทูลต่อพระเจ้าด้วย “สิ้นสุดใจ” ของเขา (ข้อ 145)  บ่อยครั้ง ใจของฉันนั้นมีอาการครึ่งๆกลางๆ หรือร้อนสลับเย็น มันจะวิเศษเพียงใด ถ้าฉันสามารถพึ่งพาในความดีและพระกรุณาที่พระเจ้าทรงมีต่อฉัน (ข้อ 132) ไม่ใช่เพราะมาตรฐานความทุ่มเทชีวิต หรือความพยายามใด ๆ ของตัวฉันเอง แต่เป็นเพราะพระเยซูได้ทรงมีชัยชนะทำให้ฉันได้รับการยอมรับต่างหาก (ดูในโรม 5:1, 2)   พระพักตร์ของพระเจ้าทอแสงมาที่คุณ (ข้อ 135) เพราะความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบขององค์พระเยซูจะเป็นของคุณทันทีที่คุณวางใจในพระองค์ผ่านทางความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ดูโรม 4:4-8)  การคิดใคร่ครวญภาวนาในเรื่องนี้ ทำให้ฉันอยากจะรักพระเจ้าและพระคำของพระองค์มากยิ่งๆขึ้นไป ผู้เขียนหนังสือสดุดีถูกผู้คนกดดัน (ข้อ 134) และรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นคนต่ำต้อยและถูกดูถูก (ข้อ 141) คุณเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่  เวลาที่พบกับความทุกข์ยากลำบากและได้รับการกดขี่ข่มเหง เป็นเวลาที่เตือนใจเราให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเราเองยังขัดสนอยู่ และมันจะผลักเราให้หันกลับไปหาพระเจ้าแบบที่ไม่มีสิ่งอื่นทำได้  พระเจ้าจะทรงใช้สถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เพื่อทำให้ความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ มีค่าเหนือกว่าทองคำมากมายนัก

ตอบสนอง

จงวางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆคุณในเวลานี้ จงวางใจว่าพระคำของพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของคุณเช่นเดียวกับที่เคยเป็นจริงในชีวิตของผู้เขียนหนังสือสดุดี (ข้อ 151)
พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.