ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018

ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สมบัติของปัญญา?   

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณอธิษฐานและอ่าน คำแนะนำอันชาญฉลาดข้อไหนที่คุณจำได้จากบ้านที่คุณเติบโตมา? คุณทำตามหรือไม่? หรือบางทีหลีกเลี่ยงตัวอย่างที่ไม่ควรทำตาม?  อธิษฐานขอความเข้าใจที่จะรู้ว่าสิ่งใดในวัยเยาว์ที่เราควรหวงแหนไว้และอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยง
 

อ่าน: สุภาษิต4:1–9

ให้ใจของเจ้ายึดถ้อยคำของพ่อไว้ให้มั่น จงรักษาบัญญัติของพ่อ และมีชีวิตอยู่”  สุภาษิต 4:4  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

น่าจะเป็นไปได้ที่ที่มาบางส่วนของพระธรรมสุภาษิตมาจากคำแนะนำของพ่อแม่ให้แก่ผู้ที่จะเป็นผู้นำของอิสราเอลหรือแม้แต่กษัตริย์ในอนาคต  คำกล่าวชุดนี้มีมุมมองกว้างกว่าการเป็นกษัตริย์ที่ดี แต่พระธรรมตอนนี้เหมาะกับกษัตริย์ในอนาคตที่พยายามเลียนแบบปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอน (ที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของพระองค์!)   พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า เป็น ‘พวกปุโรหิตหลวง’ (1 เปโตร 2:9) และแม้เราจะไม่ได้สวมมงกุฎบนโลกนี้ เรามีมงกุฎในสวรรค์ที่พร้อมรอเราอยู่   ในขณะที่ ปัญญาคุ้มครองชีวิตเราด้วยเกียรติอันสูงส่งของเธอ ถ้าเราไม่เพียงแต่รับรู้แต่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา (ข้อ 4–6).

มีรางวัลมากมายในโลกนี้ – ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง ความนับถือจากผู้อื่น ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี- และเราอาจอยากได้สิ่งเหล่านี้มาก แม้จะไม่ทั้งหมด สำหรับชีวิตของเราเองและสำหรับลูกหลาน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้นที่เราควรปรารถนา นั่นคือ รักพระเจ้าและเดินในทางของพระองค์ ซึ่งในพระธรรมสุภาษิตเรียกว่า “ปัญญา”   

 

ตอบสนอง:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์แยกแยะสิ่งที่พระองค์ต้องประสงค์ในชีวิตของข้าพระองค์” 
 พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.