ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018

ปัญญาสลักไว้ที่ใจ

 

เตรียมจิตใจ:

เข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ สัมผัสถึงความรักของพระองค์ และด้วยใจสรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งดีๆ ที่ทรงประทานให้  

 

อ่าน : สุภาษิต 3:1–18

จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง  )สุภาษิต 3:5(  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ข้อความธรรมดาที่นักปราชญ์สมัยก่อนเขียนไว้ดูเหมือนจะเป็น จงวางใจในพระเจ้าและท่านจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เดินตามทางของพระองค์และท่านจะมั่งคั่ง  ตัวอย่างที่ชัดเจนในพระธรรมตอนนี้ของเราคือ จงรักษาบัญญัติเรื่องการถวายสิบลด แล้วตัวเลขบัญชีในธนาคารของท่านจะสมบูรณ์ดี (ข้อ 9,10) ในความธรรมดานี้เป็นรากฐานของชีวิตที่เต็มเปี่ยม แต่นักปราชญ์ โดยเฉพาะโยบ ถามคำถามยากที่ว่า แล้วจะทำอย่างไรถ้าข้าสูญเสียทุกสิ่ง แม้ข้าจะวางใจในพระเจ้า?  มีสมการง่ายๆ ระหว่างการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและความร่ำรวยทางวัตถุ สุขภาพทางกายและจิตหรือไม่คริสเตียนที่ฉลาดจะตอบว่าไม่มี โดยเฉพาะถ้าจำคำตรัสของพระเยซูที่ว่า “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก” (ยอห์น 16:33) เราต้องเผชิญความขัดแย้งนี้เหมือนผู้เขียนพระธรรมโยบ  แต่โดยไม่โยนทารกของปัญญาไปพร้อมกับน้ำอาบเพราะความยากลำบากในชีวิต  เดินตามทางของพระเจ้า จงรักภักดีและซื่อสัตย์ (ข้อ 3), และเหนือสิ่งอื่นใด ดำเนินชีวิตโดยรับรู้พระองค์ในทุกทาง (ข้อ 6) จะนำมาซึ่งสันติสุขและความมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติที่แท้จริง (ข้อ 14,15) (สั่งสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์, มัทธิว 6:19–21) และชื่อเสียงดี  (ข้อ 4) สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คนโง่เขลาเสาะแสวงหา แต่จากเมื่อวานนี้ เราก็ได้เห็นแล้วว่านำไปสู่ทางไหน (2:18).

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงประทานปัญญาให้ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ก่อน และหวงแหนรางวัลของการเป็นสาวกที่สัตย์ซื่อ
พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.