ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-3 มกราคม 2018

 อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2018

พลังประจำวันวันพุธที่ 3 มกราคม 2018
 
ถนนที่ไม่ค่อยมีใครไป 

เตรียมจิตใจ:

มีทางไหนที่คุณถูกล่อลวงให้ทำบาป หรือทำอะไรที่ไม่ฉลาด? เมื่อคุณอ่านสุภาษิตบทที่ 2 แล้ว อย่าเพิกเฉยต่อคุณค่าของปัญญา แต่นำสิ่งเหล่านั้นมาต่อพระพักตร์พระเจ้าในขณะที่คุณมุ่งที่จะ “เดินในทางของคนดี” (ข้อ 20).

 

อ่าน : สุภาษิต 2:1–22

ดังนั้น เจ้าควรจะเดินในทางของคนดี และรักษาวิถีของคนชอบธรรม (สุภาษิต 2:20)
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในบทนี้ เราได้เห็นทางดำเนินชีวิต 2 ทางที่แตกต่างกัน คือทางของคนชอบธรรม  (ข้อ 21) และทางของคนอธรรม  (ข้อ 12–15) ภาพที่พระเยซูทรงใช้ในการเทศนาบนภูเขา เมื่อทรงบรรยายถึงทางแคบที่นำไปสู่ชีวิตและทางกว้างนำไปถึงความพินาศ (มัทธิว 7:13,14). การหาทางไปสู่ชีวิตในทางของพระเจ้าต้องเสาะหาอย่างตั้งใจ (ข้อ 1–4) โดยมุ่งมั่นในสิ่งเดียวเหมือนนักล่าขุมทรัพย์ นักดนตรี หรือนักกีฬา  พวกเขารู้ว่าการบรรลุเป้าหมายในการใช้เครื่องดนตรีอย่างเชี่ยวชาญ หรือชนะเลิศได้เหรียญทองคำนั้นเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ทำงานหนัก แต่ถ้าพวกเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

 

เช่นเดียวกัน การดำเนินชีวิตที่ฉลาดในฐานะสาวกของพระเยซู ก็ต้องการการทุ่มเทอย่างเต็มที่ เดินในทางของคนดีอย่างสัตย์ซื่อ และเติบโตขึ้นในความดีตามแบบชีวิตคริสเตียน  (ซึ่งเป็นชีวิตที่เหมือนพระคริสต์) และนำไปใช้ในทุกด้านของชีวิต  เราอาจได้รับความรอดโดยพระคุณ  เต็มล้นและไม่เสียอะไร แต่การติดตามพระคริสต์ ไม่ใช่ “การเดินเล่นในสวน” แต่เรียกร้องทุกอย่างที่เรามีและที่เราเป็น   ทางเลือกอื่นจะทำให้เราต้องหวาดกลัว  (ข้อ 16–19).

 

ตอบสนอง:

 

‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรักษาข้าพระองค์ในทางของพระองค์’

 
พลังประจำวัน#176-มกราคม 2018

อ่านพลังประจำวัน-31 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-30 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-27 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-11 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-10 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-9 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-8 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-7 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-6 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 มกราคม2018
อ่านพลังประจำวัน-4 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 มกราคม 2018
อ่านพลังประจำวัน-1มกราคม2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.