ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 


สัมพันธ์กับกันและกัน
 
เตรียมจิตใจ:
มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสตจักรและทูลขอพระองค์ที่จะช่วยคุณให้เห็นว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรของคุณได้อย่างไร
 

อ่าน : 1 โครินธ์ 12:12-20

“เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีก ทาสหรือเสรีชน เราได้รับบัพติศมาใน พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่ม” 1 โครินธ์ 12:13

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

การแบ่งแยกในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องประหลาดเพราะยังประกอบด้วยมนุษย์ที่ตกต่ำและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางผู้ซึ่งพระเจ้ายังต้องทำงานอีกมากเราไม่ได้ทำอะไรถูกไปหมดโดยธรรมชาติเราก็ไม่อาจเข้ากันได้กับทุกคนในคริสตจักรยุคแรกความคิดที่ว่าทาสและนายนั้นเท่าเทียมกันในพระคริสต์ก็ทำให้สะดุดและขัดกับบรรทัดฐานของสังคม และนอกพระคริสต์ ชาวยิวและคนต่างชาติก็ไม่ยอมรับกันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างพวกเขาไม่เข้าใจกันหรือไม่มีอะไรที่เป็นส่วนร่วมหรือเหมือนกัน คริสตจักรทุกวันนี้อาจไม่แบ่งแยกกันด้วยชนชั้นความมั่งคั่งหรือความแตกต่างในชาติพันธุ์ แม้ว่าจะมีแต่ก็มีข้อบกพร่องอื่นๆอีกมากความจริงที่ลึกกว่าคือว่าเราเป็นหนึ่งเพราะว่าเราต่างได้ประโยชน์จากสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำเพื่อเราและเราทุกคนได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน

         คริสตจักรในเมืองโครินธ์ให้คุณค่าแก่ของประทานเกี่ยวกับการพูดลิ้นมากจนพวกเขาอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียความหลากหลายคริสตจักรหนึ่งที่มีคนที่มีทักษะของประทานภูมิหลังและประสบการณ์ที่เหมือนกันจะไม่เพียงแต่น่าเบื่อและไม่มีประสิทธิผลด้วยนี่คือคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่ของเราและพระองค์ทรงควบคุมจัดการสิ่งต่างๆในทางที่พระองค์ต้องการแม้เราจะรู้สึกว่าไม่สะดวกสำหรับเราคุ้มที่เราจะคิดเช่นนี้ถ้าคราวหน้าคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือเข้ากันได้ยากกับบางคน

 
ตอบสนอง:
อธิษฐานเพื่อว่าคริสตจักรของคุณจะมีคำพยานที่ชัดเจนในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อชุมชนพลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.