ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 


ยอมรับซึ่งกันและกัน

 
เตรียมจิตใจ:
‘จงกระทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา’ ให้สะท้อนความรักของพระเยซูที่มีต่อคุณ
 
อ่าน : 1 โครินธ์ 11:17-34

“เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” 1 โครินธ์ 11:26

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ถ้าคุณมีโอกาสไปร่วมในคริสตจักรต่างๆ คุณคงสังเกตเห็นว่าแต่ละแห่งมีการถือพิธีมหาสนิทต่างกันและใช้ศัพท์ต่างกันด้วย ดูเหมือนที่คริสตจักรโครินธ์ทำก็ต่างกันอีก ในคริสตจักรยุคแรกซึ่งมักจะชุมนุมกันตามบ้าน ดูเหมือนว่าจะรับประทานอาหารร่วมกันและมีพิธีมหาสนิทเป็นส่วนหนึ่งของอาหารมื้อนั้น แต่คริสตจักรในเมืองโครินธ์มีการแตกแยกลึก คือคนรวยคนจนและตามเชื้อชาติคือยิวและคนต่างชาติ การแตกแยกเหล่านี้โดยเฉพาะความรวยความจนได้ล้นมาสู่พิธีมหาสนิท ทำลายความสัมพันธ์และเสื่อมเสียพระเกียรติพระเจ้า

         ดังนั้นเปาโลจึงบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คริสตจักรนั้นเป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีต้องชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเรามาระลึกถึงพระเยซูด้วยขนมปังและน้ำองุ่นและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อเรา นอกนั้นเป็นการปฏิเสธสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำเพื่อเรา และจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของคริสตจักร ความล้มเหลวที่จะทำตามที่พระเยซูต้องการให้เราทำจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อจิตวิญญาณของเราและต่อสุขภาพของเราด้วย (ข้อ 30)

         เมื่อเรามาอยู่รวมกันและโดยเฉพาะแบ่งปันพิธีมหาสนิท ไม่ว่าเราจะทำอย่างไรหรือเรียกชื่อว่าอะไร เราต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรมาขัดขวางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรา ไม่มีความบาดหมาง ความโกรธ ความรู้สึกเหนือกว่า หรือความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 
ตอบสนอง:
สิ่งที่เราอ่านและใคร่ครวญวันนี้จะมีผลต่อท่าทีที่คุณจะมาในพิธีมหาสนิทครั้งต่อไปอย่างไร? มีอะไรที่คุณจะต้องจัดการให้เรียบร้อยกับเพื่อนคริสเตียนก่อน?
 พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.