ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

ไกลและใกล้

 

เตรียมจิตใจ:

การสรรเสริญพระเจ้าตามลำพังอาจเป็นเรื่องยาก สดุดีบทนี้ช่วยคุณได้อย่างไร?

 

อ่าน สดุดี 148

“แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี ข้าพระองค์ได้ให้พระยาห์เวห์องค์เจ้านายเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์” สดุดี 73:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

            ข้อ 1-6 ฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้า ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ผู้คนถูกดึงดูดให้นมัสการดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว หรือทูตสวรรค์ แต่ทุกสิ่งบนผืนผ้าใบอวกาศ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อนมัสการพระองค์ และก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (ข้อ 6) สดุดี 19:1-4 ช่วยเราให้เข้าใจว่า ฟ้าสวรรค์ไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าในภาษามนุษย์ แต่พูดชัดเจนในภาษาสวรรค์            

            ข้อ 7-16 แผ่นดินโลกสรรเสริญพระเจ้า ที่ทรงสร้างทุกอย่างในโลกร่วมสรรเสริญกับฟ้าสวรรค์ จากส่วนลึกของทะเลถึงยอดเขาสูง จากหิมะที่ไม่มีชีวิตถึงต้นไม้ที่มีผล จากสัตว์ถึงมนุษย์ จากหนุ่มถึงแก่ กษัตริย์และรัฐบาลของประชาชนทั้งหลาย ถูกเรียกให้สรรเสริญพระเจ้า และชื่นชมยินดีในการมีส่วนร่วม และต่างสรรเสริญพระองค์ตามลักษณะเฉพาะที่ถูกสร้างมาให้ทำ

            ข้อ 13,14 ประชากรของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า แต่จุดสุดยอดคือคำสรรเสริญของประชากรของพระเจ้า ดวงดาวและฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างมัน (ข้อ 5) ประชากรของพระเจ้าก็เช่นกัน แต่ด้วยเหตุผลที่สมบูรณ์กว่า เพราะพระเจ้าได้สำแดงพระองค์ต่อพวกเขา และบัดนี้พวกเขารู้ถึงความยิ่งใหญ่สูงส่งและพระสิริเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งสิ้น (ข้อ 13) และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอด ทรงทำให้ประชากรของพระองค์แข็งแกร่ง และนำพวกเขาเข้ามาใกล้และแนบชิดพระทัยพระองค์ (ข้อ 14)

 

ตอบสนอง:

ให้เราร่วมในการสรรเสริญจากทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ต่อพระองค์ที่ทรงสร้างคุณ เป็นเจ้าของชีวิตคุณ ช่วยคุณให้รอดโดยพระบุตรของพระองค์ นำคุณเข้ามาใกล้ และจะอยู่กับคุณตลอดไป

 พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.