ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ 24 สิงหาคม 2018

 
ดีกว่าผู้อื่น
 
เตรียมจิตใจ:
ให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของคุณตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
อ่าน : เพลงซาโลมอน 5:2-6:3

โอ ที่รักของเธอนั้นวิเศษกว่าที่รักของคนอื่นๆ หรือ...? (เพลงซาโลมอน 5:9)

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ในการคิดถึงบางสิ่งบางอย่าง (หรือใครบางคน) มากเสียจนจิตใจของเรายังคงคิดถึงสิ่งนั้นหรือคนนั้นต่อในความฝัน  มันเป็นการยากที่จะบอกว่าความฝันสิ้นสุดลงเมื่อใดและความเป็นจริงจะเริ่มต้นที่ใด บางทีเธออาจจะกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นในขณะที่คู่รักของเธอพยายามจะเข้ามา เธอจึงตอบสนองไปในทางที่ทำให้เขากลับไป (5:3) กว่าเธอจะรู้สึกตัวว่าเธอได้ทำพลาด เขาก็ไปเสียแล้ว (ข้อ 6)

เช่นเดียวกับคนมากมายที่กำลังตกอยู่ในห้วงรัก เธอไม่อาจจะหยุดตัวเองไม่ให้ชื่นชมคุณสมบัติที่ดีต่างๆของคู่รักของเธอได้ เพื่อนๆคงไม่คาดคิดว่าจะต้องฟังอะไรมากมายขนาดนี้ เมื่อพวกเขาถามเธอว่าเขาพิเศษอย่างไร (ข้อ 9) ข้าพเจ้าสงสัยว่า เราจะตอบว่า พระเจ้าของเราพิเศษอย่างไร เราจะใช้คำสรรเสริญเยินยอเช่นเดียวกับในข้อ 10-16 หรือไม่? หรือว่าเราจะตอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ ของพระองค์ตามหลักศาสนศาสตร์ที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวา?

ถ้อยคำที่หญิงนั้นใช้บรรยายถึงคู่รักของเธอส่งผลสองด้าน ด้านแรก นี่ช่วยดึงดูดให้เพื่อนๆ อยากจะช่วยเธอออกไปเสาะหาตัวเขา (บทที่ 6:1) สิ่งนี้ท้าทายเราว่า ผู้อื่นได้รับการหนุนใจให้แสวงหาพระเจ้าเพราะสิ่งที่เราพูดถึงพระเจ้าหรือไม่? ด้านที่สอง ในขณะที่เธอบรรยายถึงเขา เธอพลันนึกได้ว่าเขาอยู่ไหน (ข้อ 2) และเธอก็ระลึกขึ้นมาได้ ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเฉพาะของพวกเขาทั้งสอง (ข้อ 3) บ่อยครั้ง การบอกผู้อื่นถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเองได้รับการหนุนใจ และรื้อฟื้นความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระเจ้าขึ้นใหม่

 
ตอบสนอง:

ลองพยายามแต่งเพลงสรรเสริญพระเจ้า คำกลอนหรือคำอธิษฐานที่สรรเสริญพระองค์

 
 พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.