ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018

ประตูสวน

 

เตรียมจิตใจ:       

ร้องเพลงหรืออ่านออกเสียงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าสักหนึ่งเพลง

 

อ่าน : เพลงซาโลมอน 4:1-5:1

น้องของฉันจ๊ะ เจ้าสาวของฉันจ๋า ความรักของเธอแสนหวานเหลือเกิน ความรักของเธอนั้นวิเศษกว่าเหล้าองุ่น... (เพลงซาโลมอน 4:10)

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อเขารู้สึกว่าคู่รักของเขาได้ออกห่างเขาไปเหมือนกับเธอเดินทางไปยังภูเขาอันแสนไกล (4:8) คู่รักพยายามที่จะขอความรักจากเธอกลับมาด้วยการชมเชยความงามทางร่างกายของเธอ ไม่ใช่เพียงความสวยงามของเธอเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกชื่นชมยินดี แต่เป็นวิธีที่เธอมองเขา (ข้อ 9) วิธีที่เธอรักเขา (ข้อ 10) และวิธีที่เธอพูดกับเขา (ข้อ 11) สำหรับคู่รักแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้บอกให้เขารู้ว่าความงามของเธอสงวนไว้เพื่อความสุขของเขาแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าใครก็สามารถมองเห็นถึงความงามทั้งหลายทั้งปวงที่บรรยายในบทที่ 4:1–7 ได้ แต่การตอบสนองที่เธอมีต่อเขาเท่านั้นที่ทำให้เขาไม่เป็นเพียงแค่ผู้ชม แต่เป็นสิ่งที่นำให้เขาพูดถึงความปรารถนาที่เขาอยากจะครอบครองความงามของเธอในบทที่ 4:12–15

ในวัฒนธรรมยุคปัจจุบันของเรา การแสดงออกถึงความลึกซึ้งดูดดื่มทางเพศนั้น ส่วนใหญ่แล้ว เป็นไปเพื่อตอบสนองความปรารถนาและแรงกระตุ้นของตัวเอง เราได้ยินผู้คนมากมายออกจากความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์นั้น “ไม่ตอบสนองความต้องการ” ของเขา หรืออีกมากมายหลายคนเข้าสู่ความสัมพันธ์เพียงเพราะว่า พวกเขา “ห้ามตัวเองไม่ได้” แท้ที่จริงแล้ว ความงดงามและความชื่นชมยินดีของการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราแสวงหาที่จะให้เกียรติและมอบความสุขให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ในข้อพระคำของวันนี้ เราได้เห็นถึงภาพของสวนที่ใช้ในการขอและการอนุญาต คู่รักบรรยายถึงคู่ของเขาว่าเป็นสวนที่ปิด (ข้อ 12) เป็นการบอกใบ้ว่าเขาอยากจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้ จากนั้น คู่ของเขาจึงได้ตอบสนองด้วยการเชิญชวนให้เขาเข้ามามีความสุขในสวนเถิด (ข้อ 16) เมื่อคู่รักได้เข้าไปในสวนแล้ว เขาก็ได้รับความอิ่มหนำเต็มที่ตามที่ได้มีการยืนยันในบทที่ 5:1

 
ตอบสนอง:

ให้อธิษฐานเผื่อคนหนุ่มสาวที่ท่านรู้จัก เพราะหนุ่มสาวเหล่านั้นอาจกำลังต้องเผชิญหน้ากับความกดดันให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเพศที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบัน

 พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.