ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
 
 
เตรียมจิตใจ

การจัดเตรียมพลับพลาไม่ได้จบลงแค่นั้น ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อช่วงเวลานี้ พระสิริของพระเจ้าปรากฎเต็มพลับพลา จะเป็นอย่างไรถ้าเราได้มีประสบการณ์เช่นเดียวกันวันนี้?

 

อ่าน อพยพ 40:1-16, 34-36

 

ใน​ขณะ​นั้น​มี​เมฆ​มา​ปก​คลุม​เต็นท์​นัด​พบ​ไว้ และ​พระ​รัศมี​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​ปรา​กฏ​อยู่​เต็ม​พลับ​พลา​นั้น (อพยพ 40:34)

 
สำรวจและใคร่ครวญ

อพยพบทท้ายๆ เป็นคำสั่งให้จัดเตรียมพลับพลาและการปฏิบัติตามคำสั่ง  ในตอนท้ายสุดของพระธรรมเล่มนี้เราได้เห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จ นั่นคือ พลับพลาสร้างเสร็จ เครื่องใช้จัดวางตามแปลน เจิมตั้งและแยกไว้เป็นเครื่องบริสุทธิ์ และพระสิริของพระเจ้าประทับกับคนของพระองค์

            บัดนี้มีระบบแบบแผนสำหรับปุโรหิตผู้จะเป็นตัวแทนประชาชนต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ทุกคนมีชีวิตตอบสนองต่อการทรงสถิตของพระเจ้าและการดูแลของพระองค์ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในการอ่านพระคัมภีร์ของเรา  แต่เราอยากได้อย่างนั้นในปัจจุบันหรือไม่?

            ที่จริงแล้ว สถานการณ์ของเราดียิ่งกว่า มหาปุโรหิตของเราไม่ใช่คนบาปที่ต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อตนเอง แต่เป็นมหาปุโรหิตผู้สมบูรณ์พร้อม ผู้ถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวสำหรับตลอดไป (ฮีบรู 9:11-14; 10:11-25) พระสิริของพระเจ้ายังคงประทับท่ามกลางประชากรของพระองค์ แต่ไม่แบ่งแยกจากเราโดยพิธีกรรมในพลับพลา ทุกวันนี้พระเจ้าประทับโดยพระวิญญาณภายในผู้เชื่อทุกคน เราเป็นพระวิหารใหม่ (1 โครินธ์ 3:16; เอเฟซัส 2:21) เรามีชีวิตตอบสนองต่อการทรงสถิตของพระเจ้าและการดูแลของพระองค์

 
ตอบสนอง

ทุกสิ่งที่เรามีก็เพราะพระเยซู ข้าเข้าเฝ้าบัลลังก์นิรันดร์ด้วยใจกล้า! พระเจ้าสถิตกับเรา เข้าเฝ้าได้โดยตรง ฮาเลลูยา พระผู้ช่วยให้รอดยิ่งใหญ่!
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.