ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

ทั่วโลกและท้องถิ่น

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะสรรเสริญพระเจ้า?
 

อ่าน สดุดี 147

“ใครเล่าที่ตวงห้วงน้ำไว้ในอุ้งมือ และวัดขนาดฟ้าสวรรค์ด้วยฝ่ามือ? ใครหนอบรรจุผงคลีของโลกไว้ในภาชนะ และชั่งน้ำหนักของภูเขาบนตาชั่ง และชั่งเนินเขาด้วยตราชู?”(อิสยาห์ 40:12)

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้า (ข้อ 1)  และผู้เขียนสดุดีฝากเหตุผลมาที่หัวใจของเราถึงความดีงามของพระเจ้า เหตุผลเหล่านั้นสลับไปมาระหว่างภาพที่เป็นสากลทั่วโลกและทั่วไป กับภาพท้องถิ่นและที่เป็นส่วนบุคคล

            สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทรงสร้าง พระองค์ทรงสร้างจักรวาลที่ไกลเกินเอื้อม (ข้อ 4) ทรงให้ชีวิตอุบัติขึ้นบนโลกนี้ (ข้อ 8) ประทานอาหารแก่สัตว์ (ข้อ 9) และทรงครอบครองอยู่เหนือฤดูกาล (ข้อ 15-18) เรากลับมองไม่เห็นคุณค่า เพราะเหมือนสิ่งเหล่านี้อุบัติขึ้นมาเอง ถ้าเราอาศัยอยู่ในเมือง เราอาจมองไม่เห็นดวงดาวต่างๆ หรือสังเกตเห็นความใส่พระทัยอย่างใกล้ชิดในทุกสิ่งที่ทรงสร้าง  แต่ทุกสิ่งเหล่านี้ชี้ไปที่พระทัยอันกว้างขวาง ฝีพระหัตถ์ที่สร้างสรรค์ ฤทธิ์อำนาจ และการใส่พระทัย ถ้าพลาดไปจากสิ่งเหล่านี้ ก็เท่ากับพลาดไปจากเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรสรรเสริญพระองค์!

            สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใย พระเจ้ารักสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง แต่พระองค์ปีติยินดีเป็นพิเศษในประชากรของพระองค์ สดุดีบทนี้เขียนขึ้นเพื่อบรรดาคนที่ถูกบีบบังคับ อาจเป็นเชลยที่กลับมาจากบาบิโลน (ข้อ 2 ดูเนหะมีย์ 12:27) พระเจ้าทรงทราบดีว่าประชากรของพระองค์ต้องเผชิญสิ่งใดมาบ้าง   และพระองค์ทรงรักษาใจและสมานรอยแผลให้พวกเขา (ข้อ 3) พระองค์ไม่ได้รักพวกเขาเพราะพวกเขาคิดว่าตนเองดีพอ แต่เป็นเพราะพวกเขาพึ่งพิงพระองค์และวางใจในรักของพระองค์ (ข้อ 10, 11)

            แต่จุดสุดยอดของสดุดีนี้อยู่ที่ข้อ 19 และ 20 ที่ผู้ร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระเจ้า ด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพวกเขา พวกเขาเป็นลูกหลานของยาโคบที่โกหกหลอกลวงและขี้ขลาด แต่พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาและสำแดงพระองค์แก่พวกเขา และตั้งให้พวกเขาเป็นประชากรของพระองค์ (ข้อ 20)

 

ตอบสนอง:

ให้ใช้ถ้อยคำและรูปแบบของสดุดีบทนี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสร้าง ความห่วงใย และพระวจนะของพระองค์

 พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.