ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018

ส่องสว่างมากขึ้น

เตรียมจิตใจ

พระคัมภีร์บอกว่า การคบคนชั่ว ย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม (1โครินธ์ 15:33) คนที่เราใช้เวลาด้วยเปลี่ยนเราได้ ทูลขอให้พระเจ้าเร้าใจคุณให้แสวงหาเพื่อนที่ดีที่สุด

อ่าน อพยพ 34:29-35

ต่อ​มา​โม​เสส​ลง​มา​จาก​ภูเขา​ซีนาย มี​แผ่น​พระ​โอวาท​สอง​แผ่น​ใน​มือ​ของ​ท่าน​ด้วย​ขณะ​ที่​ลง​มา​จาก​ภูเขา​นั้น โมเสส​ก็​ไม่​ทราบ​ว่า​ผิว​หน้า​ของ​ตน​ทอ​แสง​เนื่อง​จาก​ท่าน​ได้​สนทนา​กับ​พระ​เจ้า (อพยพ 34:29)

สำรวจและใคร่ครวญ

โมเสสได้ขอดูพระสิริของพระเจ้า เขาเคยได้ยินได้ฟังเรื่องพระสิริของพระเจ้า และตอนนี้เขาสะท้อนพระสิริของพระเจ้า เขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างไร เพราะเขาไม่ได้มองดูที่ตัวเอง นี่เป็นพยานสำคัญถึงสัมพันธไมตรีอันรุ่งโรจน์เมื่อเขาใช้เวลากับพระเจ้า

            ต่อมาภายหลังเปาโลกล่าวถึงพระธรรมตอนนี้และเน้นเรื่องความอัศจรรย์ของพระเจ้าผู้ทรงประทับกับเราและภายในเรา ใน 2 โครินธ์ 3:7-11 เปาโลเปรียบเทียบพันธกิจการลงโทษของโมเสสกับพันธกิจเรื่องความชอบธรรมของเรา เขาเปรียบเทียบพันธกิจชั่วคราวของโมเสสกับสถานการณ์ถาวรของเรา นั่นคือ เราไม่ได้พบพระเจ้าเป็นครั้งคราวซึ่งเหลือร่องรอยให้เห็นภายนอก

            พระเจ้าทรงสถิตภายในเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น เมื่อเราใช้เวลาเพ่งดูที่พระพักตร์พระเยซู ไม่ว่าอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐานหรือนมัสการ ผลที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงโดยพระสิริของพระเจ้า ให้เราเป็นตัวแทนพระองค์ที่ส่องสว่างและมีสง่าราศียิ่งขึ้น

ตอบสนอง

เมื่อคุณใช้เวลากับพระเจ้า คุณสนใจที่ตัวเองหรือที่พระคริสต์? ถ้าคุณอยากเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลง คุณต้องมองดูที่พระคริสต์ทุกวัน!
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.