ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018

 

รักโดยพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน

เตรียมจิตใจ

สิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับคุณคือมุมมองที่คุณมีเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหน?

อ่าน อพยพ 34:1-14
แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​เสด็จ​ผ่าน​ไป​ข้าง​หน้า​ท่าน ตรัส​ว่า “พระ​ยาห์​เวห์ พระ​ยาห์​เวห์ เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​เปี่ยม​ด้วย​พระ​กรุณา​และ​พระ​คุณ พระ​องค์​กริ้ว​ช้า ทรง​บริบูรณ์​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง และ​ความ​สัตย์​จริง… (อพยพ 34:6)

:
สำรวจและใคร่ครวญ

เช้าวันถัดมา โมเสสพร้อมมองดูพระสิริของพระเจ้า (ดู อพยพ 33:18-23) พระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าและประกาศพระนามพระองค์ พระยาห์เวห์ รวมทั้งความบริบูรณ์ทั้งสิ้นที่รวมอยู่ในพระนามนั้น พระเจ้าทรงกรุณาและทรงคุณ ทรงกริ้วช้า เปี่ยมด้วยความรักและความสัตย์จริง (ในพระคัมภีร์ใหม่เรียกว่า “บริ​บูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง” – ยอห์น 1:14) พระองค์ทรงรักอย่างสัตย์ซื่อและให้อภัยความบาป แต่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่จะมาทำเล่นๆ ด้วยได้ พระองค์ถือเรื่องความบาปอย่างจริงจัง โมเสสได้พบพระสิริของพระเจ้า พระสิริที่สุกสว่างด้วยความรักอย่างไม่เห็นแก่พระองค์เอง โมเสสตอบสนองด้วยวิธีเดียวที่สมควรกับการได้พบพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าคือ การนมัสการ (ข้อ 8)

            จากนั้นพระเจ้าสั่งโมเสสเกี่ยวกับการขับไล่ชนชาติที่อยู่ตรงหน้า (ข้อ 10-14) แม้จะดูรุนแรงต่อคนที่อยู่ในนั้น แต่พระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจน พระองค์ทรงต้องการให้คนของพระองค์เป็นของพระองค์อย่างสัตย์จริง พวกเขาเพิ่งล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณกับวัวทองคำ ตอนนี้พระเจ้าต้องการให้ใจของพวกเขาไม่ไขว้เขวไปจากพระองค์

            พระเจ้าปรารถนาพวกเขาทุ่มสุดใจต่อพระองค์ ความหวงแหนนี้เป็นความหวงแหนที่สมควร เช่นเดียวกับสามีที่ปรารถนาให้ความรักที่เขามีต่อภรรยาได้รับการตอบสนองอย่างไม่ไขว้เขว

ตอบสนอง

ใจของคุณมักไขว้เขวอย่างไร? การได้เห็นความประเสริฐของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นทำให้คุณรักพระองค์มากขึ้นอย่างไร?
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.