ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018

 

คำขอยิ่งใหญ่

เตรียมจิตใจ

คุณจะบรรยายพระสิริของพระเจ้าอย่างไร? คุณอยากจะอยู่ใกล้เมื่อพระองค์สำแดงพระสิริหรือไม่?


อ่าน
อพยพ 33:12-23

พระ​องค์​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​จะ​ให้​คุณ​ความ​ดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา​ประ​จักษ์​แจ้ง​ต่อ​หน้า​เจ้า และ​เรา​จะ​ประ​กาศ​นาม​ของ​ยาห์​เวห์​ต่อ​หน้า​เจ้า เรา​ประ​สงค์​จะ​โปรด​ปราน​ผู้​ใด​ก็​จะ​โปรด​ปราน​ผู้​นั้น และ​เรา​ประ​สงค์​จะ​เมตตา​ผู้​ใด เรา​ก็​จะ​เมตตา​ผู้​นั้น” อพยพ 33:19

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าทรงพระพิโรธ แต่โมเสสยังคงรบเร้าให้พระองค์ไปกับอิสราเอล ในที่สุดพระเจ้าทรงทำตาม (ข้อ 12-17) แต่จากนั้นโมเสสทูลขอแปลกๆ คือ เขาขอดูพระสิริของพระเจ้า!

            พระสิริคือแสงที่ทอออกมา เป็นสิ่งซึ่งมองเห็นได้ที่แสดงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า แน่นอนว่าการขอดูพระสิริของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์กำลังโกรธอยู่?

            ให้สังเกตดูสองสิ่งในที่นี้ ประการแรก แทนที่จะตรัสว่า “เราจะให้ฤทธิ์อำนาจและสง่าราศีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า” พระเจ้าตรัสว่า “เรา​จะ​ให้​คุณ​ความ​ดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา​ประ​จักษ์​แจ้ง​ต่อ​หน้า​เจ้า” พระเจ้าทรงบรรยายพระสิริของพระองค์แบบที่เราไม่คาดคิด พระองค์เน้นที่ความดี การอยู่ใกล้ พระเมตตาและกรุณา เป็นไปได้ไหมว่าพระสิริของพระเจ้าคือราศีซึ่งสะท้อนถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นความรัก?

            ประการที่สอง พระเจ้าไม่ให้โมเสสเห็นพระพักตร์พระองค์ (ข้อ 20) แล้วพระเจ้าที่โมเสสสนทนาด้วยสองต่อสองคือใคร (ข้อ 11)? คำตอบอยู่ในยอห์น 1:14-18 เราได้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตั้งเต็นท์อยู่ใกล้เรา ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณและความจริง ผู้ที่เราได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระ​องค์​​ผู้​สถิต​ใน​พระ​ทรวง​ของ​พระ​บิดา ผู้ทรง​สำ​แดง​พระ​เจ้าแก่เรา!

ตอบสนอง

ใช้เวลาครู่หนึ่งคิดถึงพระเยซูและรู้ว่าเมื่อคุณเห็นพระลักษณะของพระเยซู คุณก็ได้เห็นการสำแดงพระบิดาอย่างสมบูรณ์แบบ!
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.