ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

 

หน้าต่อหน้า

เตรียมจิตใจ

ย่อหน้านี้คั่นกลางบทสนทนาระหว่างโมเสสกับพระเจ้า แต่ก็ยังให้เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจและอัศจรรย์คือ โมเสสพบกับพระเจ้าเป็นประจำ!

อ่าน อพยพ 33:7-11

พระ​ยาห์​เวห์​เคย​ตรัส​กับ​โมเสส​สอง​ต่อ​สอง เหมือน​มิตร​สหาย​สนทนา​กัน แล้ว​โม​เสส​ก็​กลับ​ไป​ยัง​ค่าย แต่​ผู้​รับ​ใช้​หนุ่ม​ของ​ท่าน คือ​โย​ชู​วา​บุตร​นูน ไม่​ได้​ออก​ไป​จาก​เต็นท์ (อพยพ 33:11)

สำรวจและใคร่ครวญ

ระหว่างที่เรื่องราวบทสนทนาระหว่างโมเสสกับพระเจ้าดำเนินไป เราได้เห็นบทคั่นกลางสั้นๆ นี้ที่บอกกับเราว่าโมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าในเต็นท์นัดพบเป็นประจำ การได้พบพระเจ้าถือเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยเหตุนี้ เมื่อโมเสสออกไปที่เต็นท์นัดพบ ประชาชนจะยืนขึ้นนมัสการ พระเจ้าผู้ทรงเลือกที่จะพบกับเรา ให้สิทธิพิเศษกับเรามากเกินกว่าจะกล่าวเป็นคำพูดได้

            ถ้อยคำที่บรรยายการเข้าเฝ้าพระเจ้าของโมเสสน่าสนใจ ทั้งสองจะพบกันหน้าต่อหน้าและพูดคุยกันเสมือนเพื่อน (ข้อ 11) แน่นอนว่าย่อหน้านี้ถูกวางไว้ตรงนี้อย่างมีเหตุผล โมเสสพูดกับพระเจ้าบนภูเขาอย่างอาจหาญได้อย่างไร? โมเสสท้าทายพระเจ้าและรบเร้าให้พระองค์รักษาพระสัญญาที่ให้ไว้กับบิดาประชาชาติได้อย่างไร? อาจเป็นเพราะว่าโมเสสคุ้นเคยกับการเข้าเฝ้าพระเจ้าในเต็นท์ด้านล่างใกล้กับประชาชน โมเสสมั่นใจในพระสัญญาเพราะเขารู้จักพระองค์ผู้ให้คำสัญญาเป็นอย่างดี!

ตอบสนอง

แม้ทุกวันนี้เราจะมองไม่เห็นพระกายพระเยซู แต่เรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้พบพระองค์ และวันนี้เราพูดคุยใกล้ชิดกับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงประทับในเราโดยพระวิญญาณ การได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทำให้คุณมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นอย่างไรบ้าง?


 พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.