ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018

 

ต้องการ: เครื่องบูชาที่ดีพร้อม

เตรียมจิตใจ

เมื่อเรามองความบาปผ่านสายพระเนตรพระเจ้า เราจะเห็นว่าเพราะอะไรค่าจ้างของความบาปคือความตาย ทูลขอให้เราเห็นความเลวร้ายของความบาปในมุมเดียวกับพระเจ้า และเตรียมใจให้พร้อมกับการชำระความบาปของคุณในราคาของพระองค์

 

อ่าน อพยพ 32:25-33:6

“แต่​บัด​นี้​ขอ​พระ​องค์​โปรด​ยก​โทษ​บาป​ของ​พวก​เขา มิ​ฉะนั้น ขอ​พระ​องค์​ทรง​ลบ​ชื่อ​ของ​ข้า​พระ​องค์​เสีย​จาก​หนัง​สือ​ที่​พระ​องค์​ทรง​จดไว้” อพยพ 32:32

 
สำรวจและใคร่ครวญ                        

ค่าจ้างของความบาปครั้งนี้คือความตาย เราเห็นได้ชัดใน 32:25-29,35 วันนั้นมีคนล้มตายสามพันคนด้วยดาบและภัยพิบัติ ผลอีกอย่างคือความน่าอับอายสำหรับอิสราเอล และความห่างเหินจากพระเจ้า (33:1-6)

            จดจ่อใจของคุณที่ 32:30-34 ในที่นี้โมเสสตั้งใจจะทูลขอการยกโทษให้ประชาชน เขาพร้อมจะรับโทษคือความตายและการแยกจากพระเจ้าแทนพวกเขา พระเจ้าน่าจะพอพระทัยกับการเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้ใช่ไหม?

            แต่เปล่าเลย คนบาปไม่สามารถรับโทษบาปแทนคนบาปคนอื่นได้ โมเสสเองก็เป็นคนบาป (ดู กันดารวิถี 20:1-13) การรับโทษที่จะชำระความบาปให้คนบาปได้ ต้องใช้เครื่องบูชาที่ไม่มีตำหนิ สมบูรณ์แบบและไม่ต้องตายเพื่อรับโทษบาปของตัวเอง

            “เรา​ทุก​คน​หลง​ทาง​ไป​เหมือน​แกะ” (อิสยาห์ 53:6) เราสมควรได้รับความอับอาย ความตายและการแยกจากพระเจ้า แต่พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เราเห็นพระองค์ผู้ไม่เห็นแก่พระองค์เอง ผู้จะเสด็จมาเพื่อรับความอาย รับความตายของเราและแยกจากพระบิดา เพื่อความบาปทั้งสิ้นของเราจะได้รับการอภัย

ตอบสนอง

“บาปหนาที่ข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน พระคริสต์รับเอาไว้ด้วยความรัก เดี๋ยวนี้ ผลจากบาป ไม่ต้องคิดถึงอีกเลย วิญญาณข้า สุขสบาย สุขหรรษา” (โฮราชิโอ จี สแปฟฟอร์ด)
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.