ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

 

ทั่วโลกและท้องถิ่น

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะสรรเสริญพระเจ้า?
 

อ่าน สดุดี 147

ใครเล่าที่ตวงห้วงน้ำไว้ในอุ้งมือและวัดขนาดฟ้าสวรรค์ด้วยฝ่ามือ? ใครหนอบรรจุผงคลีของโลกไว้ในภาชนะและชั่งน้ำหนักของภูเขาบนตาชั่งและชั่งเนินเขาด้วยตราชู?”(อิสยาห์ 40:12)

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้า (ข้อ 1) และผู้เขียนสดุดีฝากเหตุผลมาที่หัวใจของเราถึงความดีงามของพระเจ้าเหตุผลเหล่านั้นสลับไปมาระหว่างภาพที่กว้างใหญ่และทั่วไปกับภาพใกล้ตัวและที่เป็นส่วนตัว

            สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างจักรวาลที่ไกลเกินเอื้อม (ข้อ 4) ทรงให้ชีวิตอุบัติขึ้นบนโลกนี้ (ข้อ 8) ประทานอาหารแก่สัตว์ (ข้อ 9) และทรงครอบครองอยู่เหนือฤดูกาล (ข้อ 15-18) เรากลับมองไม่เห็นคุณค่าเพราะเหมือนสิ่งเหล่านี้อุบัติขึ้นมาเองถ้าเราอาศัยอยู่ในเมืองเราอาจมองไม่เห็นดวงดาวต่างๆหรือสังเกตเห็นความใส่พระทัยอย่างใกล้ชิดในทุกสิ่งที่ทรงสร้าง แต่ทุกสิ่งเหล่านี้ชี้ไปที่พระทัยอันกว้างขวางฝีพระหัตถ์ที่สร้างสรรค์ฤทธิ์อำนาจและการใส่พระทัยถ้าพลาดไปจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับพลาดไปจากเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรสรรเสริญพระองค์!

            สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใยพระเจ้ารักสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่พระองค์ปิติยินดีเป็นพิเศษในประชากรของพระองค์สดุดีบทนี้เขียนขึ้นเพื่อบรรดาคนที่ถูกบีบบังคับอาจเป็นเชลยที่กลับมาจากบาบิโลน (ข้อ 2 ดูเนหะมีย์ 12:27) พระเจ้าทรงทราบดีว่าประชากรของพระองค์ต้องเผชิญสิ่งใดมาบ้าง และพระองค์ทรงรักษาใจและสมานรอยแผลให้พวกเขา (ข้อ 3) พระองค์ไม่ได้รักพวกเขาเพราะพวกเขาคิดว่าตนเองดีพอแต่เป็นเพราะพวกเขาพึ่งพิงพระองค์และวางใจในรักของพระองค์ (ข้อ 10, 11)

            แต่จุดสุดยอดของสดุดีนี้อยู่ที่ข้อ 19 และ 20 ที่ผู้ร้องเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพวกเขาพวกเขาเป็นลูกหลานของยาโคบที่โกหกหลอกลวงและขี้ขลาดแต่พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาและสำแดงพระองค์แก่พวกเขาและตั้งให้พวกเขาเป็นประชากรของพระองค์ (ข้อ 20)

 

ตอบสนอง:

ให้ใช้ถ้อยคำและรูปแบบของสดุดีบทนี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสร้างความห่วงใยและพระวจนะของพระองค์
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.