ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018

 

ข้ออ้าง

 

เตรียมจิตใจ

คุณจำตอนเป็นเด็กได้ไหม เมื่อถูกจับได้ว่าทำผิด คุณรีบแก้ตัวทันที? ทุกวันนี้คุณยังทำอย่างนั้นอยู่หรือไม่?

 

อ่าน  อพยพ 32:15-24

 

“แล้วข้า​ก็​โยน​ลง​ไป​ใน​ไฟ แล้ว​โค​นี้​ก็​ออก​มา” อพยพ 32:24ข

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในตอนนี้ เราได้เห็นโมเสสกับโยชูวาเผชิญหน้ากับฝูงชน โมเสสถือพระบัญญัติของพระเจ้าขณะเดินเข้าหาประชาชนที่เขาเพิ่งอ้อนวอนเผื่อต่อพระพักตร์พระเจ้า  เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เขาโกรธจัด ทำลายทั้งแผ่นศิลาพระโอวาทและวัวทองคำ

            สุภาษิต 29:18 บอกว่าที่ใดที่ไม่มีพระวจนะจากพระเจ้า ที่นั่นประชาชนก็ทำตามใจ วันนั้นชาวอิสราเอลทำให้ตัวเองเสียเกียรติ พระวจนะของพระเจ้าซึมเข้าในชีวิตของคุณเพื่อปกป้องคุณจากการทำสิ่งที่เสื่อมเสียเช่นเดียวกันหรือไม่?

            เมื่อโมเสสผู้เป็นตัวแทนของพระวจนะเผชิญหน้ากับอาโรน ผลที่ออกมาน่าผิดหวัง อาโรนแก้ตัวน้ำขุ่นๆ (ข้อ 22-24) ข้อแรก คนโน้มเอียงไปทางชั่ว ข้อสอง พวกเขาเสนอมา ข้อสาม ไม่รู้โมเสสอยู่ไหน ข้อสี่ มันออกมาเอง!

            เมื่อพระวจนะเผชิญหน้ากับความบาปในชีวิตของคุณ อย่าพยายามปกป้องตัวเอง แต่ให้มอบตัวเองภายใต้พระเมตตาของพระเจ้า พระคัมภีร์ทั้งเล่มกล่าวชัดว่า ทางเดียวที่จะพ้นจากบาปได้คือวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้า

 

ตอบสนอง

มีความบาปใดในชีวิตของคุณที่พระเจ้าอาจทรงชี้ให้เห็นหรือไม่? ที่ปากของคุณมีข้อแก้ตัวใดที่จะขัดขวางทางออกของพระเจ้าหรือเปล่า? พระพิโรธต่อความบาปของพระเจ้าไม่อาจลบล้างได้ด้วยข้อแก้ตัว แต่ลบได้ด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น!
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.