ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018

 

ไม่ลืมสัญญา

 

เตรียมจิตใจ

คุณเคยเจอหรือเห็นการเป็นทุกข์เพราะถูกทรยศหรือไม่? ทูลขอให้พระเจ้าเปิดใจให้คุณเห็นว่าพระองค์ทรงทุกข์ใจเช่นใด หรือพระเมตตาของพระองค์น่าอัศจรรย์เพียงใดต่อคนที่ไม่สมควรได้รับอย่างเรา

 

อ่าน อพยพ 32:1-14

 

ขอ​พระ​องค์​ทรง​หัน​กลับ​จาก​พระ​พิโรธ​อัน​แรง​กล้า และ​ขอ​เปลี่ยน​พระ​ทัย​อย่า​ทำ​อัน​ตราย​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ (อพยพ 32:12ข)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าทรงกู้คนอิสราเอลออกจากอียิปต์ และนำเข้าสู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ ในพระธรรมตอนนี้ เพียงไม่กี่บทต่อมา อิสราเอลทำการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณโดยการบูชาพระอื่นที่พวกเขามองเห็นได้ พระที่ดูน่าเกรงขาม อาโรนถึงกับเรียกพระใหม่นี้ว่า “พระยาห์เวห์” (ข้อ 1-6)

            การทรยศเป็นเรื่องร้ายแรง การตอบสนองของพระเจ้าในข้อ 7-10 จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ โมเสสอยู่ตรงกลางระหว่างประชาชนและพระพิโรธของพระเจ้าในข้อ 11-13 ทูลขอให้พระองค์ระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล (ยาโคบ) พระเจ้าทรงกลับพระทัยและไม่ทำลายประชากร

            เราเป็นเหมือนคนเหล่านั้นหรือไม่? ใจของเราออกห่างจากการให้พระเจ้าสุดใจบ่อยแค่ไหน? เราสร้างพระทดแทนเป็นหน้าที่การงาน งานอดิเรกหรือสิ่งบันเทิงหรือไม่? พระทัยที่เปี่ยมรักของพระเจ้าจะต้องเจ็บปวดอีกมากแค่ไหน? กระนั้นพระเจ้าทรงให้สัญญา ทรงรักษาพระสัญญา และทรงส่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสส เราจึงมีผู้ที่ทรงอยู่ตรงกลางเพื่อเรา เราอาจทำให้พระเจ้าเสียพระทัย แต่พระองค์ทรงเมตตาต่อเราไม่เปลี่ยนแปลงแม้เราจะมี “วัวทองคำ”

 

ตอบสนอง

“พระเจ้าของข้าพระองค์ ใจของข้าพระองค์เป็นโรงงานผลิตรูปเคารพและข้าพระองค์หันออกจากพระองค์ได้อย่างง่ายดาย ขอทรงสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นรูปเคารพในชีวิต หันใจของข้าพระองค์กลับหาพระองค์และขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ อาเมน”
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.