ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018


เตือนด้วยการพักผ่อน

 

เตรียมจิตใจ

เมื่อคุณหยุดเพื่อคิดว่าสิ่งที่คุณต้องทำมีอะไรบ้าง อะไรคือสิ่งแรกที่คุณคิดถึง? คุณวางใจพระเจ้าในเรื่องพวกนี้หรือไม่? คุณวางใจพอจะหยุดพักสักวันหรือเปล่า?

 

อ่าน อพยพ 31:12-18

 

“...ใน​หก​วัน​พระ​ยาห์​เวห์​ได้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ และ​แผ่น​ดิน​โลก แต่​ใน​วัน​ที่​เจ็ด​ทรง​หยุด​พัก และ​หย่อน​พระ​ทัย” อพยพ 31:17ข

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อพระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการ พระองค์สั่งชัดเจนว่าอิสราเอลต้องถือรักษาวันสะบาโต (อ่าน อพยพ 20:8-11) ในพระธรรมตอนนี้พระองค์ทรงย้ำเรื่องเดิมกับผู้คนที่ยุ่งอยู่กับการสร้างพลับพลา

            วันสะบาโตหรือวันหยุดพักประจำสัปดาห์ เป็นวันของการปลีกตัว ของการสร้างอัตลักษณ์และการวางใจ การหยุดทำงานหนึ่งวันแยกคนอิสราเอลออกจากชนชาติรอบข้าง การหยุดทำงานยังแสดงถึงความเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ทรงสร้างในหกวัน และหยุดพักในวันที่เจ็ด

            การหยุดทำงานหนึ่งวันคือการแสดงความวางใจอย่างที่สุด เป็นการประกาศการวางใจว่าพระเจ้าทรงทำตามพระประสงค์ของพระองค์ แทนที่จะพยายามด้วยตนเองอย่างไม่หยุด

            ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเจาะจงวันหรือไม่ก็ตาม หลักการของวันสะบาโตยังเหมือนเดิม เราวางใจพระเจ้าเพียงพอที่จะหยุดขวนขวายและพักผ่อนหรือไม่? สิ่งที่เราทำในชีวิตสะท้อนสภาพฝ่ายวิญญาณของเรา เราวางใจพระคริสต์เรื่องความรอดหรือไม่ เราพักผ่อนในพระองค์หรือไม่ (ดู ฮีบรู 4:3)

 

ตอบสนอง

คุณพยายามทำให้พระเจ้าพอพระทัยเพื่อความรอดหรือไม่? หยุดพักในสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำสำเร็จแล้ว คุณเครียดเรื่องงาน แม้แต่เรื่องงานของพระเจ้าหรือไม่? การหยุดพักอาจเป็นการประกาศการวางใจอย่างแท้จริง! ให้การพักผ่อนเตือนใจคุณว่าพระเจ้าทรงดีต่อคุณ!
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.