ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018


ทำส่วนของเรา

 

เตรียมจิตใจ

พระเจ้าทรงจัดเตรียมคุณให้พร้อมทำงานของพระองค์อย่างไร? ทักษะการงาน ความคิดสร้างสรรค์หรือความสามารถพิเศษใดที่พระเจ้าประทานให้คุณ? ทูลขอให้คุณเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในคุณ

 

อ่าน อพยพ 31:1-11

“เรา​ได้​ให้​เขา​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า...” อพยพ 31:3ก

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในพระธรรมตอนนี้มีชายสองคน คนแรกคือเบซาเลล ชื่อของเขาหมายความว่า “ใต้ร่มเงา (การปกป้อง) ของพระเจ้า” ผู้ช่วยของเขาคือโอโฮลีอับ ชื่อของเขาหมายถึง “เต็นท์ของพระบิดา” พวกเขาเป็นช่างฝีมือดีที่ได้รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างพลับพลา

            ปัจจุบันในคริสตจักรเรามักให้เกียรติคนที่มีของประทานด้านการเทศนาหรือดนตรี แต่ละเลยคนที่มีของประทานด้านการงานหรือความสวยงาม การสร้างทุกอย่างให้เป็นไปตามที่พระเจ้าต้องการ ต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความสามารถทางศิลปะ และช่างทั้งหลายเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการนมัสการของอิสราเอล พวกเขาสร้างเต็นท์ของพระบิดา และทำงานภายใต้ร่มเงาแห่งการปกป้องของพระองค์!

 พระเจ้าไม่เพียงอวยพรการงานของพวกเขา พระองค์ยังทรงประทานพระวิญญาณ ทำให้พวกเขามีความรู้ ความเข้าใจ ปัญญาและทักษะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในพวกเขาเพื่อพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติ หรือก็คือ พวกเขามีส่วนในพระเจ้า ร่วมกับพระวิญญาณในการถวายเกียรติด้วยการนมัสการในตรีเอกานุภาพ!

 

ตอบสนอง

ไม่ยากที่การนมัสการของเราจะกลายเป็นหน้าที่เราทำเพื่อพระเจ้าผู้ห่างไกล ทูลขอพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงนำของประทานเฉพาะของคุณเข้าส่วนในคริสตจักร เพื่อคุณจะมีส่วนในการถวายเกียรติด้วยการนมัสการในตรีเอกานุภาพ!
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.