ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2018

 

ถูกส่งตัวไปให้ผู้ว่าราชการเมือง

 
เตรียมจิตใจ

พระเจ้าได้ให้โอกาสทองแก่คุณที่จะ เป็นพยานถึงพระองค์หรือไม่? คุณได้ละโอกาสนั้นไปหรือไม่? อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะช่วยให้คุณพร้อมตลอดเวลาที่จะรับใช้พระองค์

 

อ่าน กิจการ 23:23-35

                                

ท่าน​จึง​กล่าว​ว่า “ข้า​จะ​ฟัง​คำ​ให้​การ​ของ​เจ้า​หลัง​จาก​โจทก์​มา​ถึง​แล้ว” ท่าน​จึง​สั่ง​ให้​คุม​เปา​โล​ไว้​ที่​วัง​เก่า​ของ​เฮ​โรด (กิจการ 23:35)

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ฉันสงสัยว่า นายพันคนนี้ - คลาวดิอัสลีเซียส เคยจินตนาการหรือไม่ว่า วันหนึ่ง จดหมายที่เขาเขียนถึงเฟลิกซ์ ผู้ว่าราชการเมืองจะปรากฏในพระวจนะของพระเจ้า? ลูกาด้วยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้รวมจดหมายทั้งฉบับนี้เข้ามาในที่นี้ ทำไมหรือ? เพราะนี่แสดงถึงว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดทางต่างๆ และใช้ตัวละครต่างๆ ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ พระเยซูได้ปรากฏต่อเปาโลและหนุนใจเขา และบอกเขาว่า ในที่สุดเขาจะได้เดินทางไปกรุงโรม ซึ่งเขาปรารถนาจะไปและอดทนรอคอยมาหลายปี (ดูโรม 1:9-11) เพื่อนำเปาโลไปยังกรุงโรม พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยอัจฉริยะในยุทธศาสตร์ของพระองค์ ก่อนอื่น พระองค์สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครระหว่างเปาโลกับคลาวดิอัส และคลาวดิอัสได้ช่วยชีวิตเปาโลมาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง! แล้วทรงให้คลาวดิอัสนั่งลงเขียนจดหมายถึงเฟลิกซ์ และแล้วด้วยพระเมตตาของพระองค์ ทรงดลใจให้เฟลิกซ์ให้เปาโลไปอยู่ที่ห้องหนึ่งในปรีโทเรียม/วังเก่าของเฮโรดเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโอกาสที่จะเป็นพยานถึงพระองค์ พระองค์จะทรงดูแลรายละเอียดต่างๆอย่างดีเยี่ยม

 
ตอบสนอง:

ชีวิตของเปาโลแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งที่โยบได้เรียนรู้ในโยบ 42:2 “...พระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้ และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จ” ให้เราคาดหวังเช่นเดียวกันว่า พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์นี้จะเปิดทางให้เราเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐในวันนี้
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.