ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

 
ต่อหน้าสภายิว

 
เตรียมจิตใจ

“...ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) พลังของคุณมาจากไหนในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์?

 

อ่าน  กิจการ 22:30-23:11

วัน​รุ่ง​ขึ้น​นาย​พัน​อยาก​รู้​ว่า​พวก​ยิว​กล่าว​หา​เปา​โล​เรื่อง​อะไร จึง​ปล่อย​ตัว​เปา​โล และ​สั่ง​ให้​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​กับ​บรร​ดา​สมา​ชิก​สภา​ประ​ชุม​กัน แล้ว​พา​เปา​โล​ลง​ไป​ให้​ยืน​อยู่​หน้า​ที่​ประ​ชุม (กิจการ 22:30)

 
 
สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณเคยถูกจับให้อยู่ระหว่างฆ้อนกับทั่งตีเหล็ก คืออยู่ระหว่างฝ่ายตรงข้ามสองฝ่ายหรือไม่? เปาโลต้องยืนอยู่ระหว่างนายพันกับสภายิวและอยู่ระหว่างพวกสะดูสีกับพวกฟาริสี... ฆ้อนกับทั่ง ทุกหนแห่ง! แต่ในขณะที่นายพันร้อนใจ และสมาชิกสภาแซนเฮดรินโต้เถียงกัน พระเจ้าทรงกำลังทำงานผ่านนายพัน พระเจ้าปกป้องเปาโลและจัดการให้โอกาสทางยุทธศาสตร์อีกครั้งที่จะ เป็นพยานคราวนี้ที่หัวใจหรือศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมัน

            เปาโลแน่ใจว่าพันธกิจที่พระเยซูมอบหมายให้กับเขาจะสร้างความมั่นใจให้แก่เขาแม้ในสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายเช่นนี้ เปาโลมีประสบการณ์ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ข้างเขาและตรัสว่า เจ้าจงมีใจกล้า เพราะว่าเจ้าเป็นพยานให้เราในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมอย่างนั้น” (ข้อ 11) เป็นหน้าที่ที่พระเยซูผู้ทรงเป็นขึ้นมามอบให้แก่เปาโลในคืนต่อมา พวกเราอาจไม่ได้รับการเสด็จมาเยี่ยมเยียนจากพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ แต่เรามีการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 1:8) ผู้ทรงประทานความกล้าและกำลังแก่เรา พระเยซูคริสต์ไม่เคยพลาดที่จะหนุนใจเราเมื่อเราต้องการการหนุนใจที่สุด นี่คือพระลักษณะเด่นของพระองค์

 
ตอบสนอง

เมื่อไหร่ที่ความสับสนอลหม่านทวีคูณ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะนำความเป็นระเบียบและการหนุนใจ และเตือนเราว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย! ใช้เวลาชั่วขณะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเคียงข้างเราท่ามกลางความวุ่นวาย
พลังประจำวัน#177-สิงหาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.