ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

 

สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์

 

เตรียมจิตใจ:

คิดถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 3 สิ่ง จดไว้ แล้วเก็บความคิดนั้นไว้ขณะที่คุณอ่านพระธรรมตอนนี้

 

อ่าน สดุดี 145

“ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาห์เวห์ และทุกชีวิตจะถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์” สดุดี 145:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สดุดีของวันนี้เตือนเราว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำกับปากของเราได้คือการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า อะไรคือ 3 สิ่งที่คุณจดไว้ก่อนหน้านี้คุณได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นหรือยังเป็นการยากหรือไม่ที่จะหาให้ได้ครบ 3 สิ่ง? หรือเป็นการยากที่จะจำกัดให้เหลือ 3 สิ่ง?

          สดุดีของดาวิดเช่นเดียวกับงานเขียนหลายอันของเปาโลได้สอนเราว่าไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นเช่นไรพระเจ้าทรงสมควรแก่การสรรเสริญเสมอ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาเชื่อวางใจได้และซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทั้งสิ้นที่ทรงให้ไว้ ทรงชอบธรรมทรงเปี่ยมด้วยความรัก

          เราได้เห็นจากการอ่านที่ผ่านมาว่าจิตใจและความคิดของเราสามารถสับสนได้จากตัวอย่างต่างๆในโลกนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่ได้ทรงกระทำเป็นวิธีที่ช่วยฝึกเราให้มองโลกในมุมมองของพระองค์ เมื่อเราเลือกที่จะเพ่งมองไปยังสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทรงกระทำเพื่อเราและคนอื่นๆเราเริ่มสังเกตเห็นพระองค์มากกว่าสถานการณ์ของเราหรือดังเนื้อเพลงในเพลงนมัสการเก่าบทหนึ่งเขียนไว้ว่าในแสงแห่งพระสิริและพระคุณสิ่งต่างๆในโลกจะจางหายไปอย่างน่าประหลาด

 

ตอบสนอง:

สดุดี 145 เขียนเป็นโคลงที่แยกรวมได้ โดยแต่ละข้อเริ่มด้วยตัวอักษรฮีบรู ให้เราจดรายการ เขียนเป็นบทกวีหรือเพลงสรรเสริญถึงสิ่งหนึ่งที่เราจะสรรเสริญพระเจ้า โดยใช้แต่ละตัวอักษรในพยัญชนะของเรา และอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้าในแต่ละเรื่อง

 พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.