ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018

 
กับผู้ฟังชาวยิว

 
เตรียมจิตใจ

อธิษฐานเผื่อผู้ที่คุณคุยด้วยเกี่ยวกับความเชื่อของคุณ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ ทูลขอพระเจ้าให้เปิดตาของคุณ ที่จะเข้าใจผู้ฟังของคุณอย่างแท้จริง เพื่อว่าพระองค์จะพูดผ่านคุณตรงสู่ใจของพวกเขา

 

อ่าน กิจการ 21:17-26

 

เมื่อ​เปา​โล​คำ​นับ​ท่าน​เหล่า​นั้น​แล้ว จึง​เล่า​เหตุ​การณ์​ทั้ง​ปวง​ตาม​ลำ​ดับ ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​คน​ต่าง​ชาติ​ผ่าน​พันธ​กิจ​ของ​ท่าน (กิจการ 21:19)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:       

ในกรุงเยรูซาเล็ม เปาโลได้พบกับยากอบและผู้ปกครองที่อยู่ที่นั่น เพื่อรายงานการเดินทางของเขา เปาโลได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงทำท่ามกลางคนต่างชาติผ่านพันธกิจของท่าน (ข้อ 19) ให้สังเกตภาษาที่ลูกาใช้อย่างระมัดระวังในที่นี้  พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างผู้เขียนงานทั้งหมด คนต่างชาติเป็นผู้รับที่โชคดี และพันธกิจนี้ทำผ่านเปาโล ข่างเป็นลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมของกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกัน พระเจ้าก่อน ต่อมาคนอื่นๆแล้วมาถึงตัวเรา แต่เปาโลตอนนี้ไม่ได้อยู่ท่ามกลางคนต่างชาติ แต่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม นี่เป็นบริบทของวัฒนธรรมที่ไม่เป็นมิตร แม้แต่ผู้เชื่อที่กลับใจใหม่ก็สงสัยในเปาโล ดังนั้นพวกผู้ปกครองขอให้เปาโลแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมของพระวิหารของพวกเขาและทำพิธีชำระตัว เพื่อว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าเปาโลมีชีวิตปกติและรักษาธรรมบัญญัติ

            วลีสุดท้ายคงทำให้เปาโลต้องปวดร้าวใจ เพราะได้เขียนบรรยายมาอย่างน่าฟังเกี่ยวกับว่า เราที่เป็นคริสเตียนเป็นอิสระจากธรรมบัญญัติอย่างไร แต่นั่นไม่ใช่ข้อโต้แย้งในขณะนั้นหรือในบริบทนั้น เปาโลยินยอมทำตามคำขอของพวกเขาด้วยเคารพต่อวัฒนธรรมและเคารพต่อผู้ปกครอง เปาโลได้รับความนับถือและมีไหวพริบทางวัฒนธรรมในกรุงเยรูซาเล็ม

 
ตอบสนอง

อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อประทานตาที่มองเห็นและหูที่ได้ยินเกี่ยวกับวัฒนธรรมในสังคมที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อว่าคุณสามารถแนะนำพระเยซูต่อผู้คนรอบข้างได้อย่างสบายใจ
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.