ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018

 
การสู้รบที่จะมาถึง
 
เตรียมจิตใจ
ใช้เวลาสักครู่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ ทูลขอพระองค์ให้เติมความรักในคุณเพื่อคนอื่นๆ
 

อ่านกิจการ 20:25-38

 

จง​เฝ้า​ระวัง​ทั้ง​ตัว​พวก​ท่าน​เอง​และ​ฝูง​แกะ​ซึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ทรง​ตั้ง​พวก​ท่าน​ไว้​ให้​เป็น​ผู้​ดูแล และ​ให้​เลี้ยง​ดู​คริสต​จักร​ของ​พระ​เจ้า ที่​พระ​องค์​ทรง​ได้​มา​ด้วย​พระโลหิตของพระองค์เอง (กิจการ 20:28)

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่เป็นแบบอย่างที่คริสเตียนควรเอาอย่างในการรักผู้อื่น! วันนั้นนับเป็นวันที่เศร้าสำหรับคริสเตียนชาวเอเฟซัส เพราะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะได้พบหน้าเปาโล อนาคตที่น่ากังวลไม่ได้ยับยั้งเปาโลในการประกาศอย่างจริงจัง (ข้อ 26) ผู้ปกครองจากเอเฟซัสเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังทั้งตัวพวกเขาเองและคริสตจักร เพราะว่าเปาโลตะไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้ว ครูผู้สอนเท็จและแม้กระทั่งคนจากภายใน จะลุกขึ้นมาบิดเบือนความจริงและพาให้หลงไป ผู้ปกครองต้องตื่นตัว เฝ้าระวังดูแลกันเองและผู้เชื่อทุกคน เลียนแบบที่เปาโลได้ดูแลพวกเขา สังเกตว่าเปาโลได้สอนพวกเขาอย่างเข้มข้นและด้วยน้ำตาอย่างไร! (ข้อ 31) ความรักท่ามกลางคริสเตียนเช่นนั้นมาจากไหน? จากการที่รู้ว่า พวกเขาเป็นของพระองค์ซึ่งซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระเยซู ทรงเรียกมาอย่างมีวัตถุประสงค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 28) อยู่กับพระเจ้าและพระวจนะแห่งพระคุณของพระองค์ (ข้อ 32) กล่าวสั้นๆ คือมาจากพระเจ้า

คุณใส่ใจในสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้เชื่อหรือไม่? คุณเคยคุยกับใครถึงความเป็นห่วงในสวัสดิภาพจิตวิญญาณของเขาด้วยน้ำตาหรือไม่? เปาโลเป็นเช่นนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ขอพระเจ้าทรงให้ความรักเช่นนั้นแก่เราเพื่อคนอื่นๆ

 
ตอบสนอง:

ขอพระเจ้าให้เรามีใจเช่นพระองค์บ้างต่อผู้ที่พระองค์มอบหมายให้เราดูแล และใช้ถ้อยคำในคำอธิษฐานของเปาโลเพื่อพี่น้องชาวเอเฟซัส (เอเฟซัส 3:14-21) อธิษฐานเผื่อพวกเขา  
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.