ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018

 

ฉันขึ้นอยู่กับพระองค์

 

เตรียมจิตใจ:

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ” (สดุดี 100:4) วิธีไหนที่คุณชอบ!

 

อ่าน2 ซามูเอล 15:13-26

 

หากว่าพระยาห์เวห์ทรงโปรดปรานเราพระองค์จะทรงนำเรากลับและให้เราเห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วย” 2 ซามูเอล 15:25 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

แผนการกบฏของอับซาโลมเป็นที่ชัดเจนและดาวิดก็รับรู้แต่การตอบสนองของพระองค์นั้นไม่ธรรมดาภายใต้การคุกคามดาวิดจัดระเบียบและตัดสินใจ (ข้อ 14) ใจกว้างเอื้ออาทรต่อผู้ที่ไม่ควรต้องเข้ามามีปัญหาด้วย (ข้อ 19,20) และคิดแง่บวก (ข้อ 22) พิจารณาว่าขาวเมืองร้องไห้หยั่งรู้ถึงภัยพิบัติที่จะตามมา

 

ดาวิดดูเหมือนพึ่งพาและมั่นใจมากกว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ละเมืองพระราชวังและป้อมปราการไว้เบื้องหลังเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ปลอดภัยอาจถูกทำลายไป (ข้อ 14)

(จำเรื่องรางน้ำใต้กำแพงในข้อ 5:8 ได้หรือไม่?) พระองค์ทรงปรารถนาให้อิททัยทั้งคนของเขาและครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยกับอับซาโลมมากกว่าที่จะดึงามเป็นพวกพระองค์ (สันนิษฐานว่าฝ่ายดาวิดจะอ่อนแอกว่าข้อ 19,20) พระองค์ส่งหีบพันธสัญญากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงสถิตกับพระองค์ไม่ว่าที่ไหน (ข้อ 25,26)

 

เรามาอยู่ที่นี้เพียงเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาได้ทรงสร้างเราเราอยู่เพราะพระองค์ทรงค้ำจุนเราเราเป็นของพระองค์เท่านั้นเพราะพระเยซูทรงช่วยเราให้รอดเรายงคงแข็งแรงเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเพิ่มกำลังอำนาจแก่เราในชีวิตของเราและพันธกิจที่จะแบ่งปันพระเยซูเราต้องพึ่งพาและขึ้นอยู่กับพระองค์ทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่เราถูกสร้างให้เป็น

 
 

ตอบสนอง

ขณะนี้ให้อธิษฐานตามสดุดี 62:5-8 ด้วยความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าวางใจได้ตลอดเวลาในทุกทาง

 
 พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.