ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

ฉันได้รับการช่วยให้รอดปลอดภัย

 

เตรียมจิตใจ :
จงนิ่งและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงอยู่กับเราตอนนี้

 

อ่าน:สดุดี144                                                                                                                                                                      

 

ทรงเป็นความรักมั่นคง และป้อมปราการ เป็นกำบังที่เข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า... (สดุดี 144:2)

สำรวจและใคร่ครวญ                                                                                                                                                                พระธรรมสดุดีมีมโนภาพที่ดีเยี่ยมและมีชีวิตชีวา บ่อยครั้ง มีการสื่อสารศาสนศาสตร์ที่ลึกซึ้ง และมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่จริงใจในภาษาที่เป็นภาพสถานการณ์ ให้อ่านข้อพระธรรมวันนี้อีกครั้ง หยุดแต่ละครั้งที่ได้มโนภาพใหม่ราวกับคุณดูฉากต่างๆ จากภาพยนตร์

            เราไม่ทราบสถานการณ์ที่แน่ชัดที่ทำให้เกิดสดุดีบทนี้ แต่เนื้อหาชัดเจนพอดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ การกบฏของอับซาโลมกบฏต่อดาวิด ในที่นี้ เราจะเห็นภาพที่ถ่ายจากชีวิตของดาวิดคือ ทหาร (ข้อ 2) กวี (ข้อ 3,4) นักดนตรี (ข้อ 9,10) คนเลี้ยงแกะ (ข้อ12-14) แต่ละภาพนี้สื่อถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นแหล่งพลังของเรา ภาพทหารให้ความหมายว่าพระเจ้าทรงฝึกเราให้พร้อมเพื่อการต่อสู้ สำหรับภาพกวีให้ความคิดว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราแม้เราจะเป็นผู้เล็กน้อย ภาพนักดนตรีให้ความหมายว่าพระเจ้าทรงประทานเพลงบทใหม่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีที่ดีเยี่ยมที่สุด ส่วนคนเลี้ยงแกะ ให้ภาพที่ว่าพระเจ้าทรงปกป้องแกะจำนวนนับพันๆให้ปลอดภัยและให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี                                                                                                                                                                  สำหรับฉัน สิ่งที่ดีที่สุดคือ พระเจ้าทรงเสด็จจากที่สูงสุดมาที่ต่ำสุด เพื่อช่วยฉันให้รอด จากฟ้าสวรรค์ลงผ่านยอดภูเขา (ข้อ 5) ทรงผ่านหมู่เมฆฟ้าแลบ ทรงผ่านสนามรบ (ข้อ 6) ทรงกระโจนพรวดลงไปในน้ำลึกที่สุดที่ฉันจมอยู่ (ข้อ7) ทรงฉวยฉันไว้ในเวลาวิกฤตนั้น มโนภาพของความรอดจะติดอยู่ในจิตใจของฉันอย่างมั่นคง ฉันประทับใจอย่างมากที่พระเยซูทรงเสด็จจากสวรรค์ มาบังเกิดที่รางหญ้า และวายพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อช่วยฉันให้รอด

ตอบสนอง :

ขอบพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.