ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018

 

 เรียนรู้

 

เตรียมจิตใจ:

 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ให้มองเห็นไกลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

 

อ่าน2 ซามูเอล 15:1-12

 

อับซาโลม... ก็ชนะใจบรรดาคนอิสราเอล” 2 ซามูเอล 15:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

คงเช่นเดียวกับข้าพเจ้าคุณอาจมองดูข้อพระคัมภีร์เหล่านี้และสงสัยเรื่องพวกนี้เกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันกับพระเยซูในวันนี้? มันเป็นเรื่องราวของอับซาโลมเริ่มต้นอย่างฉลาดมากที่จะยกตัวเขาขึ้นมาสู่สายตาของประชาชาติในฐานะกษัตริย์ในอนาคตของพวกเขา

จากการจับมือและจูบพวกเขาที่ประตูเมืองเพื่อจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนทั่วประเทศและประกาศตนเป็นกษัตริย์เมืองเฮโบรนความนิยมอับซาโลมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราได้เรียนรู้อะไร?

 

ด้วยพระคัมภีร์ที่หนักตอนนี้สองคำถามแรกที่ดีคือมันจะช่วยให้เรารู้จักพระเยซูดีขึ้นอย่างไร?’ และมันได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้าพระลักษณะและวิถีทางของพระองค์?’ เราจะเติบโตเข้มแข็งในฐานะสาวก (ผู้เรียนรู้) ถ้าเราปล้ำสู้กับข้อพระคัมภีร์ในเรื่องเช่นนี้

 

พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของแผนการช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในทางใดทางหนึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ชี้ไปยังพระเยซูกษัตริย์ที่ดีที่สุดผู้ไม่ได้ทำให้ตนเองเป็นที่นิยมชมชอบด้วยการจับมือหรือจูบแต่ทำตรงกันข้าม (ยอห์น 6:14,15) พระองค์ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จด้วยการเสียสละพระองค์เองบนกางเขน

 
 

เหตุการณ์เหล่านี้บอกเราเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาที่พระองค์ก็ได้ทรงใช้ผู้คนที่ผิดบาปเช่นดาวิดและอับซาโลมและเช่นพวกเราและที่ว่าความผิดพลาดกลอุบายและความล้มเหลวของมนุษย์ไม่สามารถขัดขวางแผนการของพระองค์ให้สำเร็จและพระองค์กำลังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและไม่จำเป็นต้องขึ้นกับเรา

 

ตอบสนอง:

 

อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงนำคุณในบทบาทของคุณในประวัติศาสตร์ของพระเจ้าแสดงให้โลกเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์แบบไหน

 
 พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.