ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018

 

ว่ากล่าวตักเตือน

 

เตรียมจิตใจ:

 

ขอพระองค์ทรงสอนและให้เราถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาเพื่อบอกชาวโลกว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์เพื่อสง่าราศีของพระเจ้า

 

อ่าน : 2 ซามูเอล 12:1-25

 

 “พระยาห์เวห์ทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นพระชนม์

2 ซามูเอล 12:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในหนังสือฟื้นฟูความร้อนรนของจิตวิญญาณของคุณ (ไฮแลนด์ 1986) โดยกอร์ดอนแมคโดนัลได้เขียนเกี่ยวกับคนสำคัญ 6 คนที่ควรมีรอบตัวเราเพื่อสนับสนุนเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยเฉพาะเราที่อยู่ในบทบาทผู้นำหนึ่งในเหล่านั้นคือคนที่ว่ากล่าวผู้ที่บอกเราถึงความจริงเกี่ยวกับตัวเราแม้ว่าจะทำให้เราเจ็บปวดทั้งเราและผู้ว่ากล่าวเป็นผู้ที่คอยผลักดันให้เราทำและให้ดีที่สุดนาธันเป็นคนที่ว่ากล่าวของดาวิดและก็เป็นผู้เผยพระวจนะของชาติ (ข้อ 8,9)

 

พวกเราคริสเตียนจำเป็นต้องมีบางคนในชีวิตของเราผู้จะมองหาพระเยซูในตัวเราและจะบอกเราตรงๆเมื่อเราไม่ได้สะท้อนถึงพระองค์ในความคิดคำพูดทัศนคติและการกระทำของเราใครเป็นผู้นั้นเราควรจะถามใคร? ผู้นั้นควรจะเป็นคนที่เราเชื่อวางใจจริงๆเป็นผู้ที่เรามั่นใจว่าต้องการให้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราและข่าวประเสริฐ

 

เราไม่สามารถหมุนเวลากลับไปหากเราทำผิดไปและก็ไม่สามารถแก้คืนสิ่งที่ทำไปได้และเราทั้งผู้อื่นด้วยจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาดังเช่นดาวิดได้ทำไป (ข้อ 11-14) แต่เราจะต้องการคนที่เข้มแข็งข้างเราเพื่อช่วยเปลี่ยนข่าวร้ายให้เป็นดีเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ

 
 

ตอบสนอง:

 

เราได้ทำบาปต่อพระยาห์เวห์แล้ว’ (ข้อ 13) อะไรทำให้คุณพูดเช่นนั้นในเวลานี้? ให้สารภาพความผิดบาปนั้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.