ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2018

 

ปกป้องคุ้มครอง

 

เตรียมจิตใจ

“พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อ ๆ ไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) เคล็ดลับที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้มีประสิทธิภาพ และแพร่หลายได้ ก็คือการประกาศด้วยความรัก และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของคุณ ลองทำดู

 

อ่าน :2 ซามูเอล 7:1-17

ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์ (2 ซามูเอล 7:16)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าได้เตือนกษัตริย์ดาวิดผ่านทางผู้เผยพระวจนะนาธันว่า พระองค์สถิตอยู่ และเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของท่านมาเสมอ พระองค์ทรงนำ ฝึกฝน และปกป้องท่านมาโดยตลอด (ข้อ 8,9ก) (และพระองค์ทรงอยู่กับประชากรของพระองค์ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่มีนิเวศถาวร)  พระเจ้าจะทรงอยู่กับกษัตริย์ดาวิด และจะทรงนำในอนาคตของท่าน พระองค์จัดเตรียมที่อยู่ให้ประชากรของพระองค์ ปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัย และทำให้กษัตริย์ดาวิดมั่นใจว่าราชวงศ์ของท่านจะปกครองอยู่ต่อไปหลังจากที่ท่านได้จากไปแล้ว (ข้อ 10-16)

สิ่งนี้ได้ทำให้กษัตริย์ดาวิดรู้แน่ชัดว่า พระเจ้าคือผู้ครอบครอง และปกป้องรักษาทั้งตัวท่าน ราชวงศ์ และชนชาติของท่านให้อยู่รอดปลอดภัย ดังนั้นท่านจึงสามารถวางความปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศน์ลงได้ และปล่อยให้บุตรชายของเขาเป็นผู้สานต่อ (ข้อ 2, 12, 13) เรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องของท่าน หรือเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของท่านเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของพระเจ้า ตามพระประสงค์ และเวลาของพระองค์ (ข้อ 5-7)​

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ทรงทำเพื่อคุณผ่านทางพระเยซูในอดีต สิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่พระองค์สัญญากับคุณในอนาคต อธิษฐานขอให้ความมั่นคงและความมั่นใจที่คุณมีในพระเจ้า จะทำให้คุณกล้าหาญมากพอที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ และกล้าที่จะปล่อยความปรารถนาของเราให้กับพระองค์
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.