ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018

 

มีใจมุ่งมั่น

 

เตรียมจิตใจ

ย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา คุณเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคุณ และข่าวประเสริฐหรือไม่ ถ้าคุณเห็นสิ่งเหล่านั้น ให้ขอบคุณพระองค์ แต่ถ้าคุณยังไม่เห็น ให้ทูลขอการสำแดงจากพระเจ้า และพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้น

 

อ่าน:2 ซามูเอล 5:1-12

และดาวิดทรงทราบว่า พระเจ้าทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ (2 ซามูเอล 5:12)

 
สำรวจและใคร่ครวญ

แผนการสำหรับกษัตริย์ และอาณาจักรในอนาคตนั้น ได้เริ่มขึ้นโดยโมเสส เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ ดาวิดควรจะรู้ถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ใน เลวีนิติ 20:22-24 และเฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-20 และเราก็ควรจะเตรียมตัวที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วย

พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรื่องดำเนินไปเช่นนี้ ดังนั้นในฐานะของผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจนกลายมาเป็นกษัตริย์อย่างดาวิด ท่านจึงมีแนวทางที่จะจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางการเจิมจากผู้ใหญ่ของอิสราเอล การยึดครองเมือง การก่อตั้งกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง และการสร้างพระราชวัง (โดยได้รับวัสดุก่อสร้างอภินันทนาการจากกษัตริย์ฮีราม เพื่อนบ้านที่เป็นมิตร) ข้อ 12 เป็นการสรุปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดาวิดออกเดินทางด้วยใจมุ่งมั่น เพื่อเริ่มการปกครองในฐานะกษัตริย์

เช่นเดียวกัน เราเองก็สามารถมุ่งหน้าสู่ทิศทางที่พระเจ้าได้วางแผนไว้สำหรับเราได้อย่างมั่นใจ ด้วยความมุ่งมั่น และกล้าหาญ ที่จะนำพระคุณของพระเจ้าไปสู่ทุกที่ที่เราไปด้วยใจกว้างขวาง จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของพวกเราคือ นครบริสุทธิ์ ที่ถูกกล่าวถึงในวิวรณ์ 21 และเมื่อเรามุ่งหน้าไปที่นั้น เราจะทำทุกวิถีทาง เพื่อช่วยผู้อื่นให้พร้อมไปที่นั่นด้วย เราสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซู และช่วยให้น้ำตา ความตาย ความโศกเศร้า การร้องไห้ และความเจ็บปวดหายไป ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ นั่นคือการมีชีวิตด้วยใจมุ่งมั่นสำหรับเรา

 
ตอบสนอง
 “วันนี้เราจะทำอะไร?” อธิษฐานขอที่เราจะรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในงานของพระเจ้าพลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.