ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018

 

ได้รับของประทาน

 

เตรียมจิตใจ

“แต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทาน” (เอเฟซัส 4:7) ให้เราขอบคุณพระเยซูผู้ทรงมีชัยชนะ ได้เป็นขึ้นมาและเสด็จสู่สวรรค์ สำหรับของประทานที่ทรงประทานให้ประชากรของพระองค์ด้วยพระกรุุณา

 

อ่าน:2 ซามูเอล 1:17-27

“โอ อิสราเอลเอ๋ย ศักดิ์ศรีของท่านถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่าน วีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนอ” (2 ซามูเอล 1:19)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ดาวิดใช้ของประทานในการแต่งเพลง เพื่อสอนคำคร่ำครวญให้แก่ชนชาติของท่าน (ข้อ 17-18) ท่านบรรยายถึงความรักฉันท์พี่น้องที่มีต่อโยนาธาน และความโศกเศร้าที่มีต่อการสูญเสียครั้งนี้ (ข้อ 23, 26) ลองอ่านบทเพลงนี้อีกครั้ง และสังเกตตอนท้ายของแต่ละข้อเพื่อสรุปถ้อยคำที่ดาวิดเล่าถึงคุณความดีของกษัตริย์ และราชโอรสของพระองค์ คุณจะพบว่า ท่านบรรยายได้อย่างไพเราะเลยทีเดียว

อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ดาวิดไม่ได้เอ่ยถึงพระเจ้าในบทเพลงนี้เลย เพราะเมื่อคริสเตียนใช้ของประทานจากพระเจ้า ก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องแต่งเพลง หรือบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเท่านั้น หรือเมื่อเชิญเพื่อนบ้านมารับประทานอาหาร แล้วจะต้องแทรกการเทศนาก่อนที่จะเสิร์ฟอาหาร แต่หมายถึงการใช้ของประทาน เพื่อนำผู้คนให้มุ่งไปถึงพระเยซู  เป็นความลงตัวที่จะนำตัวตนของคุณ ทั้งคำพูด การกระทำ และของประทานของคุณมารวมกัน เพื่อรับใช้พระเจ้า

 
ตอบสนอง

คิดถึงของประทานที่พระเจ้ามอบให้คุณ ซึ่งเป็นความสามารถอันโดดเด่นที่จะช่วยผู้อื่นทั้งในคริสตจักร และสังคมภายนอกได้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประทานเหล่านี้ อธิษฐานขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้คุณสามารถใช้ของประทานได้อย่างเต็มที่ เพื่อสำแดงข่าวประเสริฐของพระเยซู
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.