ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม

  พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

 สรุป

 
เตรียมจิตใจ:

ย้อนกลับไปดูบทอ่านในสัปดาห์นี้ อะไรประทับใจคุณที่สุดในคำชี้แจงแสดงความคิดเห็นของเปาโล?

 
อ่าน : 1 โครินธ์ 10:23-11:1
 

“เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” 1 โครินธ์ 10:31

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เปาโลมาถึงตอนจบของคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกินของบูชาที่ถวายรูปเคารพว่าได้หรือไม่ และนี่คือข้อสรุปของท่าน นั่นคือ เรามีเสรีภาพที่จะทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญขึ้นของจิตวิญญาณของเรา

         เรามีสิทธิ์ แต่คนอื่นก็มีสิทธิเช่นกัน และเราควรเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ก่อนประโยชน์ส่วนตัว

         ในทุกสิ่งที่เราทำ เราควรคำนึงถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของเราที่มีต่อความเชื่อของคนอื่นๆ และต่อชื่อเสียงของพระเจ้า

         ความเชื่อคริสเตียนของเราไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า คริสเตียนชาวโครินธ์เพียงพิจารณาว่า ‘อะไรคืออันตรายต่อฉัน ถ้าฉันทำอย่างนี้หรืออย่างนั้น?’ เปาโลท้าทายพวกเขาให้พิจารณาว่า อะไรจะเป็นอันตราย และอะไรเป็นความรัก ต่อผู้อื่นๆ ในทุกทางเลือกที่เราตัดสินใจ

         จุดประสงค์ในชีวิตของเราไม่ใ่ช่อยู่ที่ว่าเราสามารถเอาตัวหลุดรอดไปได้มากแค่ไหน แต่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และเราไม่ต้องอยู่กับเรื่องนี้ด้วยตนเองเพียงลำพัง เรามีตัวอย่างของคริสเตียนคนอื่นๆ ที่มีวุฒิภาวะมากกว่า และตัวอย่างจากพระเยซูเอง!

 
ตอบสนอง:

ในขณะที่เราพยายามอยู่เพื่อพระเจ้าในศตวรรษที่ 21 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างของผู้นำคริสเตียนต่างๆ และพระเยซู “จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่าน ผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่าน จงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขา แล้วจงเลียนแบบความเชื่อของพวกเขา พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์” (ฮีบรู 13:7-8)
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.