ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

วิงวอนต่อผู้ที่ห่วงใย

 

เตรียมจิตใจ :

คุณเคยอยู่ในถ้ำและปิดแสงไฟของคุณไหม ในที่ที่มืดสนิท คุณเคยรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะมืดมนและไม่มีใครห่วงใยไหม?

 

อ่าน : สดุดี 142:1-7                                                                                                                                       

ขอทรงมองทางขวาและทอดพระเนตร เพราะไม่มีใครเหลียวแลข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัย ไม่มีใครห่วงใยข้าพระองค์ (สดุดี 142:4)                                                                                                                                         

สำรวจและใคร่ครวญ                                                                                                                                                        หลังจากชัยชนะของดาวิดเหนือโกลิอัท และประชาชนยกย่องสรรเสริญดาวิด (1 ซามูเอล 18) ชีวิตดาวิดก็ตกอยู่ในความมืดมน ซาอูลปล่อยความเดือดดาลที่จะฆ่าดาวิด ดาวิดหนีไปอาศัยที่ถ้ำเพื่อจะมีชีวิตรอด

            และ ณ ที่แห่งนี้ ดาวิดได้เขียนสดุดีบทนี้ มีหลายคำที่แสดงถึงความสิ้นหวัง (ข้อ 4) ความมืดมนของดาวิดคือการถูกโดดเดียว แต่ในความมืดมนเขาค้นพบผู้ที่เงียบอยู่ (ข้อ 3) เขาไม่ได้อยู่คนเดียว และไม่มีผู้เชื่อสักคนเดียวที่ต้องอยู่โดดเดี่ยว ไม่ว่าความมืดมนจะทำให้เราต้องทนทุกข์อย่างไร ความตระหนักนี้ทำให้ดาวิดมีกำลังเข้มแข็งที่จะอธิษฐานอย่างมีความหวังขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (ข้อ 5-7)

            สามารถสรุปได้ว่า แสงสว่างที่ส่องให้เกิดความหวังในความมืดมนคือ พระเจ้าของอิสราเอลผู้ทรงอยู่กับดาวิด แม้ว่าเขากำลังเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก แต่พระเจ้าทรงจัดการให้ประสบความสำเร็จอย่างบริบูรณ์ มันคือช่วงเวลามืดมนของเราที่จะพิสูจน์ว่า ความเชื่อไม่ใช่แค่เชื่อในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่เชื่อว่า แม้ท่ามกลางความทุกข์ยาก พระองค์มีพระพรที่จะประทานแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ (ฮีบรู 11:6) ช่างเป็นมุมมองแห่งชัยชนะและความหวังที่เราได้รับรู้มาจากถ้ำ

 

ตอบสนอง :

ทุกคนอาจมีวันหนึ่งที่ถูกต้อนเข้ามุม และตกอยู่ในความมืดมน หากคุณอยู่ในสภาพเช่นนั้นเวลานี้ หรือแม้ไม่ได้อยู่ อธิษฐานวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตา เพื่อคุณจะได้พบพระองค์จริงๆ ในวันมืดมนของคุณ... อย่างไม่เคยมาก่อน
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.