ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018

 มองให้ไกลกว่าที่คุณเห็น!
 
เตรียมจิตใจ:
คุณตระหนักถึงความจริงแห่งจิตวิญญาณในโลกรอบตัวคุณทุกวันนี้แค่ไหน?
 
อ่าน 1 โครินธ์ 10:14-22

“เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน”

(เอเฟซัส 6:12)

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ในการ์ตูนดิสนีย์เรื่องสิงโตเจ้าป่า (The Lion King 1 1/2) ราฟิกิ (Rafiki) เจ้าลิงได้หนุนใจ ทิมอน(Timon) ให้มองให้ไกลกว่าที่เห็น ในการอ่านตอนนี้ เปาโลหนุนใจให้ชาว

โครินธ์ทำอย่างเดียวกัน

         เมื่อพิจารณารูปเคารพ เขาเห็นด้วยกับพวกเขาว่า รูปเคารพเหล่านั้นทางกายภาพทำด้วยไม้ หินหรือโลหะ (8:4) แต่เปาโลขยายความคิดนั้นว่า ความจริงทางกายภาพไม่ใช่แค่เป็นสภาพที่เป็นจริงเท่านั้น เรายังต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาณาจักรของจิตวิญญาณด้วย

         การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะในวัฒนธรรมตะวันออกกลางในเวลานั้น หมายถึงมิตรภาพ การยอมรับร่วมกันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น พิธีมหาสนิท จึงเป็นสัญลักษณ์ของ ’ความเป็นหนึ่งเดียว’ ของเรากับพระคริสต์ และสามัคคีธรรมระหว่างกันและกัน ในทำนองเดียวกัน แม้ว่ารูปเคารพเองจะไม่มีอะไร การร่วมโต๊ะรับประทาน

เครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นก็แสดงถึงการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยอมรับร่วมกันกับพวกผีผู้ใช้การกราบไหว้รูปเคารพมาหลอกลวงและทำให้คนเป็นทาส

         ชาวโครินธ์ภูมิใจและลำพองใน ‘ความรู้’ ของพวกเขา (8:1) ในที่นี่เปาโลวิงวอนผู้ที่มีความรู้นั้นและเรียกร้องให้พวกเขาพิจารณาถ้อยคำของเขาและตัดสินอย่างมีปัญญา (ข้อ 15) มองดูสิ่งต่างๆจากมุมมองของจิตวิญญาณ อย่าเล่นกับไฟ หลีกหนีจากรูปเคารพ!

 
ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงมีชัยชนะเหนือพลังของวิญญาณทั้งหมด “พระองค์ทรงปลดพวกภูตผีที่ครอบครองและที่มีอำนาจ ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผย และมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15) ให้เรายึดมั่นและผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และไม่เกี่ยวพันกับพลังวิญญาณอื่นใด
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.