ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018


เป็นทุกสิ่งต่อทุกคน


เตรียมจิตใจ:

คุณได้ยินเรื่องความรักของพระเจ้าเป็นครั้งแรกอย่างไร? ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่ถูกเตรียมให้เสียสละ เพื่อนำคุณเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้า

 

อ่าน 1 โครินธ์ 9:19-27

 

“ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคน เพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทาง”

1 โครินธ์ 9:22ข
 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เปาโลไม่ได้เปลี่ยนคำประกาศของท่านขณะเมื่อพูดกับกลุ่มต่างๆ ในตอนต้นของจดหมายนี้ (1:23) ท่านกล่าวว่า ข่าวที่ท่านประกาศคือเรื่องที่พระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขน แม้ว่าข่าวสารนี้จะยากที่ทั้งชาวยิวและคนต่างชาติจะยอมรับ อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ ท่านอธิบายว่า วิธีที่ท่านแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับท่านกำลังพยายามเข้าถึงใคร

         มากกว่าใช้วิธีที่แตกต่างกัน เปาโลยังเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ไม่เป็นที่สะดุดแก่ผู้ที่ได้ฟังและพิจารณาข่าวประเสริฐ ในกิจการ 21:6 เราเห็นท่านทำตามประเพณีของชาวยิว แม้ว่าเขาจะตระหนักว่าประเพณีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสาวกคริสเตียนของเขา

         เขาสามารถทำด้วยความสมัครใจเพราะว่าเขามั่นใจในเสรีภาพของเขาในพระคริสต์ ดังที่ท่านกล่าวไว้ใน โรม 8:1,2 “ไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่าน พ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” ท่านเลือกที่จะใช้เสรีภาพของท่านในการทำงานหนัก และยอมจำนนตนเองต่อความคาดหวังของคนอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยบางคนให้รอด

 
ตอบสนอง:

ให้คิดถึงใครคนหนึ่งในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทที่ยังไม่รู้จักพระเยซู คุณเต็มใจที่จะยอมทิ้งอะไร หรือทำอะไร เพื่อพวกเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐ? อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะประทานแรงบันดาลใจและโอกาสที่จะแบ่งปันความรักกับพวกเขา
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.