ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่นี่!

 

เตรียมจิตใจ :
วิธีการที่จะทำให้ชายหรือหญิงได้รับผลสำเร็จมีสองด้าน คือเขาขอความช่วยเหลือจากใครในวันที่มีการทดลอง และเขาฝึกเพ่งความสนใจไปยังสิ่งใด?

 

อ่าน : สดุดี 141:1-10  

                                                                                                                                                             ข้าแต่พระเจ้า ตาของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์รับอันตราย (สดุดี141:8) 

                                                                                                                                                              

สำรวจและใคร่ครวญ                                                                                                                                                                        คำแรกของสดุดีบทนี้ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูฉบับดั้งเดิม บ่งบอกชัดเจนว่าความเข้มแข็งของดาวิดมาจากไหน คำแรกของดาวิดคือ พระยาห์เวห์ (องค์พระผู้เป็นเจ้า) เป็นชื่อส่วนบุคคลและสัมพันธ์กับพระเจ้า ซึ่งมีปรากฏครั้งแรกในปฐมกาล 2:4 ดังนั้นคำแรกของดาวิดคือ ‘ข้าแต่พระยาเวห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์...’ ดาวิดรู้จักพระองค์ผู้ซึ่งเขาจะร้องเรียกในวันมืดมน ดาวิดวิงวอนชื่อพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับนี้ถึงสามครั้งในคำอธิษฐานทูลขอคือ คำแรกในข้อ 1 อีกครั้งในข้อ 3 และเปิดเผยให้รู้มากที่สุดในข้อ 8 ดาวิดร้องเรียกออกมาอย่างตามจริง “ข้าแต่พระเจ้า ตาของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์” วิธีการของดาวิด ชายคนนั้น เขาร้องเรียกพระยาห์เวห์ก่อนในวันมืดมนของเขา และเขาเพ่งดวงตาของเขาไปที่พระยาห์เวห์เพื่อพบที่ลี้ภัย

            เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าปรากฏต่อโมเสสเป็นครั้งแรก ซึ่งมาพร้อมคำอธิบายที่ว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” (อพยพ 3:14) คนจำนวนมากเข้าใจชื่อนี้ถึงการเป็นอยู่นิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการมาปรากฎเป็นส่วนตัวของพระองค์ บางทีเราอาจแปลชื่อพระยาห์เวห์ว่า ‘พระองค์ทรงอยู่ที่นี่’ บางทีชื่อส่วนบุคคลของพระองค์เป็นคำตอบนิรันดร์ต่อคำอธิษฐานที่หมดหวังที่สุดของเรา เมื่อเราทูลว่า พระองค์อยู่ที่ไหน? พระองค์ทรงอยู่ที่นี่

ตอบสนอง :
ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในขณะนี้ อธิษฐานตามคำพูดของดาวิดในสดุดีที่ลึกซึ้งบทนี้ ร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องที่คุณต้องการความช่วยเหลือ และเพ่งมองไปที่พระองค์ด้วยตาที่ยึดติดกับพระองค์
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.