ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018

 

มาฉลองกัน

 

เตรียมจิตใจ

ความจำของคุณดีแค่ไหน? ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าหายออกไปจากความคิดคุณง่ายแค่ไหน?
 

อ่าน : เลวีนิติ 23:1–14

 

ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน จากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ ผู้ไม่ได้ทรงผันแปรเหมือนเงาที่แปรเปลี่ยน (ยากอบ 1:17)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มันง่ายที่จะลืม ความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เลือนหายไปได้อย่างรวดเร็วและเรื่องสำคัญๆก็ถูกเลื่อนไปอยู่เบื้องหลัง คนของพระเจ้ามักชอบลืมสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะลืมว่าพระเจ้าของพวกเขาคือใคร เลวีนิติบทที่ 23 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญที่่คนอิสราเอลจะเลี้ยงฉลองกันตามกำหนดเป็นประจำในชีวิตเพื่่อเตือนพวกเขาไม่ให้ลืม

วันสะบาโต (ข้อ 3) ย้ำเตือนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างของพวกเขา ในการไม่ทำงานในวันที่เจ็ด ประชากรประกาศถึงความเชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้า และรอคอยการพักสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะมาถึง และจดจำว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างของโลก

เทศกาลปัสกา(ข้อ 4–8)ฉลองปีละครั้ง เตือนพวกเขาถึงการได้รับการช่วยเหลือออกจากอียิปต์  พวกเขาจดจำว่าพระเจ้าได้ช่วยประชากรของพระองค์จากการตายของลูกหัวปีและแล้วได้ช่วยพวกเขาออกจากอียิปต์และจดจำพระเจ้าผู้ทรงช่วยคุณจากความบาปและความตายผ่านพระเยซูคริสต์

เทศกาลผลแรก (ข้อ 9–14) เตือนคนของพระเจ้าว่าพระองค์คือผู้จัดเตรียม พระเจ้าเป็นผู้ให้แผ่นดินแก่พวกเขาและเก็บเกี่ยวผลผลิต นี่เป็นโอกาสให้ประชาชนได้ถวายบางส่วนที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กลับคืนให้พระเจ้าในการนมัสการ และจดจำว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้ของขวัญที่ดีทั้งหมด

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็น พระผู้สร้างของโลก ขอบคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทำ ช่วยคุณจากความบาปและความตาย สรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ประทานให้ และการจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็น 
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.